Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước

 Nội dung gồm có: Tên bài báo; Tên tác giả; Tên tạp chí đăng bài; Số tạp chí và năm xuất bản tạp chí                                                                                              

 Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2021

TT

Tên bài

Tác giả

Tạp chí

1

Nghiên cứu chuỗi giá trị bí xanh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Nguyễn Hữu Nhuần
, Hoàng Hữu Thành
, Đỗ Huy Hùng1

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số 19(10): 1283-1292

2

Ảnh hưởng của một số chất điều tiết sinh trưởng đến sự ra hoa và chất lượng hoa của mai vàng Tên Tử tại Hà Nội

Bùi Hữu Chung , Đặng Văn Đông, Nguyễn Thị Kim Lý

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 04 (125) 2021, 20-25

3

Tỷ lệ tăng tự nhiên của nhện bắt mồi nuôi bằng các loài nhện nhỏ hại cây có múi

Lương Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Cao Văn Chí, Nguyễn Đức Tùng , Nguyễn Văn Đĩnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 04 (125) 2021, 91-97

4

Quản lý dịch hại tổng hợp bệnh vàng lá thối rễ hiệu quả cho vườn cam thâm canh tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Bùi Quang Đãng , Phạm Hồng Hiển, Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền, Nguyễn Thị Bích Lan, Nguyễn Trường Toàn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 04 (125) 2021, 97-104

5

Kết quả tạo giống hoa lay ơn chất lượng cao và không bị khô đầu lá bằng lai hữu tính

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Hồng Nhụy, Bùi Thị Hồng, Đặng Văn Đông

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 05 (126) 2021, 7-13

6

Nguyên tắc cơ bản trong xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn hiệu quả

Nguyễn Thị Tân Lộc, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hà Thị Thủy

Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

Số 7 – 2021.

7

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cắt tỉa cho giống thanh long ruột đỏ TL5

Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Quốc Hùng, Đoàn Văn Lư

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số Tháng 2/2021, Trang 137-142.

8

Nghiên cứu xác định hợp chất xử lý sau thu hoạch nhằm giảm tỷ lệ thối hỏng quả xoài Yên Châu trong quá trình bảo quản

Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Đức Hạnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Kỳ 2, tháng 4/2021, 128-133

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống dưa lê Hàn Quốc Geum Je tại tỉnh Thái nguyên

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà, Ngô Thị Hạnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

12/2021

10

Ảnh hưởng của thời vụ cắt tỉa cành đến khả năng ra hoa, đậu quả và rải vụ thu hoạch na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Quốc Hùng, Lê Thị Mỹ Hà, Vũ Văn Nhân

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 16/2021, 29-36

11

Ảnh hưởng của chất giữ ẩm AMS-1, chất kích thích sinh trưởng kết hợp với phân vi lượng và phân bón lá đến sản xuất na rải vụ tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Quốc Hùng, Lê Thị Mỹ Hà.

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 19/2021, tr 32-42

12

Khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống chuối tiêu triển vọng tại Khoái Châu, Hưng Yên

Nguyễn Quốc Hùng; Đinh Thị Vân Lan; Võ Văn Thắng;

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 20/2021

13

Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật cắt tỉa cành và tạo tán đến khả năng sinh trưởng và năng suất cam sành tại Hà Giang

Nguyễn Quốc Hùng;

Vũ Việt Hưng;

Nguyễn Thị Tuyết

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 08(129)/2021

14

Kết quả chọn tạo giống dưa chuột ăn tươi lai GL1-9

Ngô Thị Hạnh, Lê Thị Tình, Phạm Thị Minh Huệ.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.

Số 9 (130)/2021

 

Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2020

TT

Tên bài

Tác giả

Tạp chí

1

Hiện trạng sản xuất và đặc điểm của giống vải Lai trứng tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Quốc Hùng

Vũ Việt Hưng

Nguyễn Thị Tuyết

Trần Thị Dậu

Vương Sỹ Biên

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

2

Hiện trạng sản xuất vải (litchi chinensis sonn.) Ở việt nam và định hướng phát triển trong những năm tới

Nguyễn Văn Dũng

Đào Quang Nghị

Nguyễn Quang Huy

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

3

Tác động của thời tiết khí hậu và ảnh hưởng của ethel (CL-CH2-CH2-H2PO3) đến khả năng ra hoa của vải thiều tại huyện  lục ngạn, tỉnh Bắc Giang

Đào Quang Nghị

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Quốc Hùng

Võ Văn Thắng

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

4

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống nhãn T6 ở một số tỉnh phía Bắc.

Nguyễn Quốc Hùng

Nguyễn Thu Hương

Vũ Việt Hưng

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

5

Kết quả nghiên cứu xác định một số giống nhãn chín sớm thích hợp tại Hà Nội

Nguyễn Bích Hồng

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

6

Nghiên cứu chọn tạo giống chuối tiêu GL3-5 chống chịu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum)

Trần Ngọc Hùng Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Quốc Hùng

Võ Văn Thắng

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

7

Đánh giá khả năng thích ứng của giống bưởi đỏ Hòa Bình tại Hà Nội

Đào Kim Thoa

Đào Quang Nghị

Nguyễn Văn Dũng

Đinh Thị Vân Lan

Võ Văn Thắng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến khẳ năng ra hoa, đậu quả và săng suất, chất lượng bưởi Diễn tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Cao Văn Chí

Nguyễn Quốc Hùng

Lương Thị Huyền

Nguyễn Văn Trọng

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh đến săng suất và chất lượng bưởi Quế Dương tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Cao Văn Chí

Nguyễn Quốc Hùng

Lương Thị Huyền

Nguyễn Trường Toàn

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

10

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến năng suất, chất lượng cam Khe Mây tại Hương Khê – Hà Tĩnh

Vũ Việt Hưng

Nguyễn Thị Tuyết

Vũ Thanh Hải

Vương Sĩ Biên

Đỗ Thị Hiền

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại gốc ghép, thời vụ ghép đến tỷ lệ sống và chất lượng của cây giống quýt Khốp trong giai đoạn vườn ươm tại Hà Tĩnh

Vũ Việt Hưng

Nguyễn Thị Tuyết

Vương Sỹ Biên

Võ Tá Tài

Nguyễn Thị Bích Hồng

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại bóng đèn chiếu sáng đến khả năng ra hoa, đậu quả, năng suất và chất lượng quả trái vụ giống thanh long ruột đỏ TL5 trồng tại Gia Lâm, Hà Nội.

Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Quốc Hùng

Đoàn Văn Lư

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

13

Nghiên cứu tác động một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra hoa đậu quả, năng suất và chất lượng giống mận máu, tỉnh Cao Bằng

Hoàng Văn Toàn,

Nguyễn Bá Tuấn,

Quách Thị Thanh Hoa

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

14

Nghiên cứu tác động một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra hoa đậu quả, năng suất và chất lượng giống lê Đông Khê, tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Xuân Cường

Nguyễn Bá Tuấn

Hoàng Văn Toàn

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

15

Kết quả tuyển chon và phát triển một số giống rau triển vọng của Hàn Quốc tại Việt Nam

Ngô Thị Hạnh

Hoàng Minh Châu

Lê Thị Tình

Phạm Thị Minh Huệ

Nguyễn Thế Nhuận

Kwang Geun Park

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

16

Nghiên cứu tuyển chọn các dòng/giống ớt cay kháng bệnh nhập nội tại  Hà Nội

Đặng Hiệp Hòa

Trần Ngọc Hùng

Nguyễn Quốc Hùng

Sanjeet Kumar

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

17

Kết quả chọn tạo giống ớt chỉ thiên lai GL1-18 kháng bệnh héo cây do nấm Phytophthora capsici

Nguyễn Quốc Hùng

Đặng Hiệp Hòa

Nguyễn Thị Liên Hương

Nguyễn Thị Hiền

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

18

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống dưa lê vàng lai

Ngô Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trần Thị Hồng

Phạm Thị Minh Huệ

Vũ Ngọc Huy

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

19

Nghiên cứu tuyển chọn các dòng/giống cà chua kháng bệnh nhập nội tại Gia Lâm, Hà Nội

Nguyễn Thị Hiền

Đặng Thị Vân

Lê Thị Thủy

Trần Thị Hồng

Peter Hanson

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

20

Kết quả đánh giá một số tổ hợp lai mướp đắng triển vọng tại Gia Lâm, Hà Nội

Phạm Thị Minh Huệ

Ngô Thị Hạnh

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

21

Ảnh hưởng của thời vụ và khoảng cách trồng đến năng suất và chất lượng thương phẩm giống ớt lai chỉ thiên GL 1-20

Đặng Hiệp Hòa

Nguyễn Thị Liên Hương

Ngô Thị Hạnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

22

Ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống dưa chuột lai GL 1-9

Lê Thị Tình

Ngô Thị Hạnh

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

23

Kết quả nghiên cứu, tuyển chọn một số giống hoa lan vũ nữ

Lê Thị Thu Hương

Đặng Văn Đông

Lê Thanh Hùng

Lê Thị Hiền

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

24

Thực trạng nghiên cứu. sản xuất và tiêu thụ hoa lan hồ điệp ở miền Bắc Việt Nam

Nguyễn Văn Tỉnh

Đặng Văn Đông

Nguyễn Văn Tiến

Bùi Thị Hồng

Đinh Thị Dinh

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

25

Kết quả khảo nghiệm giống hoa lan hồ điệp lai HĐ2 ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

Nguyễn Văn Tiến

Đinh Thị Dinh

Nguyễn Thị Kim Oanh

Đặng Văn Đông

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

26

Kết quả điều tra, đánh giá tình hình sản xuất và phát triển hoa trà tại Văn Giang- Hưng Yên

Đặng Văn Đông

Mai Thị Ngoan

Phan Ngọc Diệp

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

27

Kết quả lai tạo và khảo nghiệm giống hoa lay ơn Việt hồng

Bùi Thi Hồng

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Đặng Văn Đông

Nguyễn Thị Vẻ

Trần Thị Thúy

Bùi Thị Hồng Nhụy

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

28

Kết quả tuyển chọn giống hoa hồng trồng chậu  tại Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Đặng Văn Đông

Phan Ngọc Diệp

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

29

Nghiên cứu biện pháp chống thối hỏng và hấp thụ ethylene trong bao gói vận chuyển, bảo quản chuối tiêu hồng

Nguyễn Đức Hạnh

Hoàng Thị Lệ Hằng,

Nguyễn Thị Thu Hường

Hoàng Thị Tuyết Mai

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

30

Ảnh hưởng của độ già thu hái đến chất lượng và thời hạn tồn trữ của quả hồng giòn Jiro

Nguyễn Hoàng Việt

Hoàng Thị Lệ Hằng

Nguyễn Đức Hạnh

Nguyễn Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Phượng

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

31

Vai trò của phân phối rau theo kênh hiện đại với các yếu tố phát triển bền vững ở hà nội

Nguyễn Thị Tân Lộc

Nguyễn Linh Trung

Nguyễn Thị Sáu.

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020 

32

Thực trạng và giải pháp phát triển cây ăn quả ôn đới ở vùng Tây Bắc, Việt Nam

Lê Như Thịnh

Nguyễn Thị Sáu

Nguyễn Thị Tân Lộc

Bùi Quang Nguyên

Nguyễn Thị Dương Nga

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Văn Hải

 Tạp chí Nông nghiệp và PTNT – Tháng 3/2020

 

Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2019

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tạp chí

1

Kết quả khảo nghiệm sản xuất các dòng lay ơn triển vọng tại một số địa phương

 Bùi Thi Hồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Vẻ 

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 5/2019

2

Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống hoa lan Hồ điệp thơm THP254

 Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Hồng, Đặng Văn Đông

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 5/2019

3

Kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống lan Đai châu GL2-5

 Chu Thị Ngọc Mỹ, Đinh Thị Dinh, Đặng Văn Đông

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 5/2019

4

Kết quả sản xuất thử giống cam chín sớm CS1

 Nguyễn Xuân Hồng, Lương Thị Thanh Huyền, Trần Thị Mơ

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 5/2019

5

Ảnh hưởng của ẩm độ đến sự gia tăng quần thể của nhện bắt mồi Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae)

 Trần Thị Thuần, Bùi Thị Thanh Mai, Lương Thị Huyền, Cao Văn Chí, Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Văn Đĩnh.

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 5/2019

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức bón phân đến năng suất, chất lượng cam khe mây tại hương khê – hà tĩnh

 Vũ Việt Hưng , Nguyễn Thị Tuyết, Đặng Thị Mai , Nguyễn Thị Thu  Hương; Dương Xuân Thưởng; Vương Sỹ Biên 

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 5/2019

7

Chọn tạo dòng ớt chỉ thiên (capsicum annuum l.), kháng bệnh héo rũ (phythophthora capsici ) mang gene bất dục đực tế bào chất

 TS.Trần Ngọc Hùng, Ths. Trịnh Thị Nhất Chung, Ths. Đặng Thị Mai

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 5/2019

8

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp chung của một số dòng dưa chuột tự phối

 Trần Tố Tâm, Phạm Mỹ Linh, Trần Thị Minh Hằng

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 5/2019

9

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố kỹ thuật đến chất lượng cây giống cà chua ghép trên gốc cà chua ở các tỉnh miền bắc

Dương Kim Thoa

Nguyễn Xuân Điệp 

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 5/2019

10

Nghiên cứu ảnh hưởng của vải không dệt (passlite) đến năng suất, chất lượng rau xà lách, cải canh tại gia lâm, hà nội

 Dương Kim Thoa

Nguyễn Xuân Điệp 

Ryo Kobayakawa

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 5/2019

11

Ảnh hưởng của nồng độ và thời gian xử lý khí Ethylene đến chất lượng và thời gian chín quả chuối tiêu hồng

Nguyễn Đức Hành, Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thu Hường, Hoàng Thị Tuyết Mai

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 6/2019

 

12

Tăng cường thúc đẩy hệ thống tiêu thụ sản phẩm Hoa ở Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Hồng nói riêng

 

Nguyễn Thị Tân Lộc, Nguyễn Thị Sáu

Diễn đàn Khuyến nông @ tại Hải Phòng

(Tháng 3 năm 2019)

 

13

Kết quả nghiên cứu, phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, quả

 

Nguyễn Thị Tân Lộc

Diễn đàn khuyến nông @ tại Hà Nội

(Tháng 4 năm 2019)

 

                                                                                              

Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2018 

                                                               

 

TT

 

Tên bài

 

Tác giả

 

Tạp chí

Số và năm xuất bản

1

Ảnh hưởng của chế phẩm Retain đến khả năng kéo dài thời gian chín của quả na Lạng Sơn

Hoàng Thị Lệ Hằng, Lương Thành Chung, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Lợi

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 24/2018

2

Ảnh hưởng của bao quả đến năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất giống ổi Thái Lan tại Thanh Hà, Hải Dương

Lê Thị Mỹ Hà, Bùi Quang Đãng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 15/2018

3

Ảnh hưởng của thời điểm bấm ngọn, vít cành đến quá trình ra hoa, đậu quả, năng suất và thời gian thu hoạch giống ổi Thái Lan tại Thanh Hà, Hải Dương

Lê Thị Mỹ Hà, Bùi Quang Đãng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 13/2018

4

Ảnh hưởng của bổ sung phân bón đến năng suất và chất lượng ổi Thái Lan tại Thanh Hà - Hải Dương

Lê Thị Mỹ Hà, Bùi Quang Đãng

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 12/2018

5

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu giống ổi bằng phương pháp lai hữu tính

Bùi Quang Đãng, Nguyễn Thị Tuyết, Vũ Việt Hưng, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Thị Mỹ Hà, Ngô Thị Tú Quyên.

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 11/2018

 

Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước giai đoạn 2010 2017

 TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí

Số và năm xuất bản

1

Xác định loài nấm Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt ở đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Duy Hưng

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Tháng 12/2017

2

Nghiên cứu tinh sạch Anthocyanin bằng phương pháp sắc khí cột từ của khoa lang tím

Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Minh Châu

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Tháng 12/2017

3

Tuyển chọn và phát triển giống hành lá của Hàn Quốc tại miền Bắc Việt Nam

Hoàng Minh Châu, Ngô Thị Hạnh

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Tháng 12/2017

4

Kết quả tuyển chọn và phát triền các giống cải bắp triển vọng của Hàn Quốc cho các tỉnh phía Bắc

Ngô Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Điệp

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Tháng 12/2017

5

Kết quả tuyển chọn cây đầu dòng quýt Nam Sơn - Hòa Bình 

Trần Tố Tâm, Đoàn Thị Thu Hương, Đinh Thế Long

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Tháng 12/2017

6

 Những chuyển biến trong quá trình phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Lào Cai

Ngô Thu Hằng, Nguyễn Thị Sáu, Nguyễn Thị Tân Lộc

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Tháng 12/2017

7

Xây dựng quy trình tạo củ Invitro hoa lay ơn

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Hồng

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Tháng 12/2017

8

Một số yếu tổ ảnh hưởng đến nhân giống hoa mai vàng Yên Tử bằng biện pháp ghép tại Hà Nội

Bùi Hữu Chung, Đặng Văn Đông

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Tháng 12/2017

9

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật chăm sóc lan đai châu tại Điện Biên

Quảng Thị Dương, Đặng Văn Đông

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Tháng 12/2017

10

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trồng cây hoa anh đào tại Pá Khoang - Điện Biên

Phạm Thị Hà, Đặng Văn Đông

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Tháng 12/2017

11

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của α-NAA và thời vụ đến khả năng giâm cành của một số giống cây có múi làm gốc ghép

Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phạm Ngọc Lin

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Tháng 12/2017

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất, chất lượng bưởi Luận Văn tại Thọ Xuân – Thanh Hóa 

Nguyễn Quốc Hùng, Vũ Việt Hưng

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Số 7/2016

13

Nghiên cứu liều lượng và tỷ lệ phân bón thích hợp cho giống cam Mật Hiền Ninh tại Quảng Bình 

Nguyễn Thị Thanh Tình, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Minh Hiếu

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn số 7/2016

Số 7/2016

14

Nghiên cứu xác định loại thuốc BVTV và thời điểm phun thích hợp cho việc phòng trừ bệnh đốm đen hại bưởi Phúc Trạch tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Vũ Việt Hưng, Nguyễn Thị Tuyết, Dương Xuân Thưởng, Nguyễn Ngọc Hà

Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam

 Số 8/2016

15

Nghiên cứu đánh giá khả năng chống chịu hạn của một số loại gốc ghép cây có múi

Nguyễn Thị Tuyết, Vũ Việt Hưng, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Ngọc Lin

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Số 23/2016

16

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm rải vụ thu hoạch và nâng cao năng suất, chất lượng ổi OĐL1 trái vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Đào Quang Nghị, Đinh Thị Vân Lan

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số 21/2016

17

Cơ hội thị trường cho sản phẩm mận Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Lê Như Thịnh, Nguyễn Thị Tân Lộc, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Dương Nga, Trần Thế Cường, Trần Văn Long

Tạp chí Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt Nam

 Số 10/2016

18

Thị trường và đánh giá của người tiêu dùng về táo Trung Quốc nhập khẩu tại miền Bắc, Việt Nam.

Nguyễn Thị Sáu, Nguyễn Thị Tân Lộc, Ngô Thu Hằng, Lê Như Thịnh, Hoàng Việt Anh và Paule Moustier

Tạp chí Khoa học Công nghệ nông nghiệp Việt Nam

 Số 9/2016

19

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa, tạo tán đến khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất, chất lượng bưởi diễn tại huyện Chương Mỹ - Hà Nội.

Cao Văn Chí, Nguyễn Quốc Hùng

Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam.

 Số 1/2016

20

Vòng đời và tỷ lệ tăng tự nhiên của loài nhện nhỏ bắt mồi Neoseiulus longispinosus Evans ((Acari: Phytoseiidae) trên cá loại thức ăn.

Lương Thị Huyền, Cao Văn Chí

Tạp chí khoa học và phát triển. Nhà xuất bản Đại học nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt nam

Tập 14 số 9/2016

21

Hiệu lực phòng trừ nhện đỏ cam chanh Panonychus citri McGregor của nhện nhỏ bắt mồi Neoseiulus longispinosus Evans (Acari: Phytoseiidae) trong nhà lưới.

Lương Thị Huyền, Cao Văn Chí

Tạp chí Bảo Vệ Thực Vật

Số 3/2016

22

Ảnh hưởng của ẩm độ đến gia tăng quần thể của nhện bắt mồi Neoseiulus longispinosus Evans (Acari: Phytoseiidae).

Lương Thị Huyền, Cao Văn Chí

Tạp chí Bảo Vệ Thực Vật.

Số 6/2016

23

Tập tính và sức ăn của nhện bắt mồi Neoseiulus longispinosus Evans (Acari: Phytoseiidae).

Lương Thị Huyền, Cao Văn Chí

Tạp chí Khoa Học Và Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam

Số 7/2016

24

Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp hợp của một số tổ hợp ghép cây có múi bằng phương pháp ghép trao đổi vòng vỏ 

Phạm Ngọc Lin, Nguyễn Quốc Hùng

Tạp Chí khoa học NN&PTNT

 Số 10/2016

25

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống lan kiều tím (Dendrobium amabile Lour) bằng phương pháp tách nhánh tại Gia Lâm- Hà Nội

Chu Thị Ngọc Mỹ, Đinh Thị Dinh, Đặng Văn Đông

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Số 8/2016

26

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa của cây lan kiếm Hoàng vũ (Cymbidium Sinense)

Phạm Thị Hồng Hạnh, Đặng Văn Đông, Chu Thị Ngọc Mỹ, Đặng Tiến Dũng

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Số 8/2016

27

Kết quả tuyển chọn giống hoa cẩm chướng trồng chậu” đăng trên tạp chí VAAS

Bùi Thị Hồng, Ngô Hồng Bình, Nguyễn Thị Thu Thùy, Phạm Thị Trang , Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Số 8/2016

28

Nghiên cứu sử dụng nấm men Saccharomyces cerevisiae trong chế biến nước quả táo mèo (Docynia indica) lên men có độ cồn thấp

Nguyễn Đức Hạnh, Hoàng Thị Lệ Hằng, Hoàng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Văn Lợi

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Số 8/2016

29

Đánh giá chọn lọc các dòng các dòng cà chua kháng virus xoăn vàng lá bằng lây nhiễm nhân tạo kết hợp với chỉ thị phân tử

Đặng Thị Vân, Lê Thị Thủy, Đoàn Thị Thùy Vân, Đặng Thị Thu Hà.

Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp (VAAS)

Số 8/2016

30

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp xử lý và bao bì đến thời gian bảo quản quả táo mèo (Docynia Indica) - TT

Hoàng Thị Lệ Hằng, 

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Số 9/2016

31

Nghiên cứu biện pháp ổn định trạng thái cho sản phẩm nước uống lên men lactic từ củ khoai lang tím

Hoàng Thị Lệ Hằng, Phùng Tôn Quyền Tạp chí Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tháng 12/016

32

Kết quả đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng quả một số nguồn vật  liệu thanh long phục vụ công tác chọn tạo giống

Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thu Hương

Tạp chí Bộ Nông nghiệp và PTNT,

Tháng 2/2015

33 Kết quả nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống thanh long ruột đỏ bằng phương pháp giâm cành Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Thị Vân Lan Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015 Tháng 2/2015

34

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình cắt tỉa cho bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê, Hà Tĩnh

Ngô Hồng Bình, Vũ Việt Hưng, Nguyễn Thị Tuyết

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

35 Nghiên cứu đặc tính nông sinh học của giống bưởi Luận Văn tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa Vũ Việt Hưng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Tuyết Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015 Tháng 2/2015

36

Kết quả khảo nghiệm giống vải chín sớm Phúc Hòa tại Bắc Giang

Nguyễn Văn Dũng, Ngô Hồng Bình, Đào Quang Nghị, Nguyễn Thị Thu Hương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

37

Kết quả nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu giống nhãn bằng phương pháp lai hữu tính

Ngô Hồng Bình, Bùi Quang Đãng, nguyễn Thị Thu Hương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

38

Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác chuối tiêu hồng vụ 2 ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Nguyễn Văn Nghiêm, Đinh Thị Vân Lan, Võ Văn Thắng, Ngô Xuân Phong

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

39

Kết quả áp dụng kỹ thuật nuôi cấy meristem kết hợp vi ghép để sản xuất cây giống cam bù sạch bệnh

Phạm Thị Thanh THìn, Đặng Thu Hòa, Trần Ngọc Hùng, Đỗ ĐÌnh Ca

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

40

Nghiên cứu sử dụng kết hợp một số loại phân bón lá và chất điều hòa sinh trưởng AVG nhằm nâng cao chất lượng cho quả vải thiều

Nguyễn THị Thùy Linh. Nguyễn Văn Dũng, Hoàng THị Lệ Hằng, Đinh Thị Vân Anh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

41

Nghiên cứu và ứng dụng các dòng mẹ cà chua bất thụ vòi nhụy vươn dài trong sản xuất hạt giống cà chua lai F1

Lê Thị Thủy, Nguyễn Văn Hoan, Trịnh Khắc Quang

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

42

Kết qủa nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất cây giống cà chua ghép và phát triển sản xuất cà chua ghép tại miền Bắc Việt Nam

Trương Văn Nghiệp

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

43

Kết quả đánh giá giống dưa chuột trồng trong nhà lưới tại miền Bắc Việt Nam

Phạm Thị Mỹ Linh, Lê Thị Tình, Ngô Thị Hạnh, Trần Tố Tâm, Trần Thị Thảo, Đặng Thị Thanh Thủy

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

44

Kết quả đánh giá một số mẫu giống bí ngồi của Hàn QUốc trong vụ đông 2013 tại vùng Gia Lâm – Hà Nội

Ngô Thị Hạnh, Trịnh Khắc Quang, Trần Thị Hồng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

45

Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất mướp đắng MĐ1 an toàn

Ngô THị Hạnh, Phạm Mỹ Linh, Lê Thị Tình

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

46

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột lai phục vụ ăn tươi

Ngô Thị Hạnh, Phạm Mỹ Linh, Trần THị Hồng, Lê Thị Tình

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

47

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống cải củ Song Jeong

Tô Thị Thu Hà, Trịnh Khắc Quang, Lê Thị TÌnh, Phạm Thị Minh Huệ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

48

Khảo sát đánh giá tính kháng bệnh và một số đặc điểm nông sinh học của các giống ớt cay kháng bệnh héo rũ Phytophthora capsici

Trần Khắc Thị, Đặng Hiệp Hòa, Hà Viết Cường, Nguyễn THị Liên Hương, Nguyễn Thị Hiền, Tô Thị Thu Hà

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

49

Khảo nghiệm các giống xà lách nhập nội và kỹ thuật bón phân cho giống xà lách triển vọng

Trịnh Khắc Quang, Tô Thị Thu Hà, Phạm THị Minh Huệ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

50

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất hạt giống đậu tương rau AGS398 tại đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Thị Liên Hương, Trương Văn Nghiệp, Nguyễn Thị Nhậm, Nguyễn Khắc Anh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

51

Kết quả chọn giống hoa đồng tiền tại miền Trung, Việt Nam

Đặng Văn Đông, Mai THị Ngoan

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

52

Kết quả sản xuất thử giống hoa thược dược trồng chậu TDL-05

Bùi Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn THị Vẻ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

53

Kết quả nghiên tuyển chọn giống địa lan kiếm Hoàng Vũ (Cymbidium sinense) cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam

Đặng Văn Đông, Chu Thị Ngọc Mỹ, Đinh Thị Dinh, Phạm THị Hồng Hạnh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

54

Kết quả tuyển chọn giống hoa lay ơn bằng phương pháp lai hữu tính

Bùi THị Hồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn THị Vẻ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

55

Kết quả tuyển chọn giống đào bích GL2-1 tại miền Bắc Việt Nam

Đặng Văn Đông, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thanh Hiền

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

56

Kết quả tuyển chọn giống địa lan kiếm nhập nội tại Mộc Châu – Sơn La

Đặng Văn Đông, Đặng Tiến Dungc

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

57

Kết quả tuyển chọn giống hoa lily Manissa cho một số vùng miền Bắc Việt Nam

Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Xuân Kết, Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

58

Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily Yeloween tại miền Trung, Việt Nam

Đặng Văn Đông, Mai Thị Ngoan

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

59

Ảnh hưởng của công đoạn sơ chế đến khả năng bảo quản củ khoai lang tím

Nguyễn Đức Hạnh, Hoàng Thị Lệ Hằng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

60

Ảnh hưởng của nhiệt độ và pH ở công đoạn tiền xử lý sau thu hoạch đến chất lượng của quả nhãn trong quá trình bảo quản

Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Diệu Thúy

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

61

Nghiên cứu tiềm năng sản xuất và thị trường tiêu thụ rau thương mại của Sơn La và Điện Biên

Nguyễn Thị Tân Lộc, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Như Thịnh, Hoàng Việt Anh, Ngô Thu Hằng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

62

Nghiên cứu chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa đối với các nông sản chủ lực ở vùng Tây Bắc Việt Nam

Nguyễn Thị Tân Lộc, Nguyễn Thị Sáu, Lê NHư Thịnh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

63

Nghiên cứu cải thiện canh tác trên đất vườn của tỉnh Sơn La và Điện Biên

Lê Như Thịnh, Nguyễn THị Tân Lộc, Nguyễn Thị Thanh THủy, Hoàng Việt Anh, Ngô Thu Hằng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề Viện Nghiên cứu Rau quả - Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2015

Tháng 2/2015

64

Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của giống mai vàng Yên Tử trồng thử nghiệm tại Hà Nội

Đặng Văn Đông, Bùi Hữu Chung

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 205/2015

65

Kết quả nghiên cứu một số biện pháp  điều khiển ra hoa cho giống đào phai GL2-2

Nguyễn Thị Thu Hiền, Đoàn Văn Điếm, Đặng Văn Đông, Nguyễn Thị Thu Hằng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 270/2015

66

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus trong chế biến nước uống lên men lactic từ khoai lang tím giống Nhật Bản

Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Tuyết Mai

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 271/2015

67

Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng giống táo 11, táo 05

Ngô Hồng Bình, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 274/2015

68

Nghiên cứu quy trình chế biến bột dinh dưỡng dùng cho người cao tuổi từ củ khoai lang tím Nhật Bản

Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thu Hương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 274/2015

69

Kết quả khảo nghiệm một số giống quýt không hạt nhập nội ở một số tỉnh phía Bắc

 Đỗ Đình Ca, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Duy Hưng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tháng 12/2015

70

Kết quả khảo nghiệm một số giống cam không hạt nhập nội  ở một số tỉnh phía Bắc

Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Quốc Hùng, Cao Văn Chí

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tháng 12/2015

71

Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu của một số giống hoa lan Đai Châu (Rhynchostylis gigantea) (Lindl Ridl) triển vọng ở Việt Nam

Đinh Thị Dinh, Đặng Văn Đông

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 232 năm 2014

72

Đặc điểm sinh trưởng và khả năng chống chịu sâu, bệnh của một số giống hoa lily nhập nội tại miền Trung, Việt Nam

Đặng Văn Đông, Mai Thị Ngoan

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 238 năm 2014

73

Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn probiotic trong chế biến đồ uống từ quả ổi

Nguyễn Đức Hạnh, Hoàng Thị Lệ Hằng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 239 năm 2014

74

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tác động tăng khả năng sinh trưởng, chất lượng hoa lan Đai Châu

Đinh Thị Dinh, Đặng Văn Đông, Trần Duy Quý

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 253 năm 2014

75

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của giống quýt Tràng Định tại huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Vũ Việt Hưng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thị Tuyết

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 253 năm 2014

76

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột lai F1 GL1-2

Phan Mỹ Linh, Ngô Thị Hạnh, Lê Thị Tình, Nguyễn Tuấn Dũng

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3/2013

77

Kết quả khảo nghiệm một số giống rau mới của Hàn Quốc tại Miền Bắc Việt Nam

Trịnh Khắc Quang, Tô Thị Thu Hà, Ngô Thị Hạnh, Nguyễn Tuấn Dũng, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Xuân Điệp, Lê Thị Tình

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42)/2013

78

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống ớt cay

Trần Khắc Thi, Đặng Hiệp Hòa, Nguyễn Xuân Điệp, Trương Văn Nghiệp

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42)/2013

79

Báo cáo kết quả nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột lai F1 GL1-2

Phạm Mỹ Linh, Ngô Thị Hạnh, Lê Thị Tình, Nguyễn Tuấn Dũng

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42)/2013

80

Nghiên cứu chọn tạo giống rau giai đoạn 2000-2012 của Viện Nghiên cứu Rau quả

Trần Khắc Thi, Trần Văn Lài, Tô Thị Thu Hà, Dương Kim Thoa

Kết quả nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn những năm đầu thế kỷ 21

Tập VI: Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, 2013

81

Kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ghép cà chua và dưa hấu

Lê Thị Thủy, Tô Thị Thu Hà, Trần Khắc Thi, Trịnh Khắc Quang, Trương Văn Nghiệp, Lê Thị Hà

Kết quả nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn những năm đầu thế kỷ 21

Tập VI: Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, 2013

82

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thụ phấn bổ dung đến năng suất, chất lượng của một số giống bưởi đặc sản

Vũ Việt Hưng, Đỗ Đình Ca, Ngô hồng Bình, Nguyễn Quốc Hùng, CS

Kết quả nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn những năm đầu thế kỷ 21

Tập VI: Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, 2013

83

Kết quả khảo nghiệm các giống nhãn chín muộn ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

Nguyễn Thị Bích Hồng, Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Thị Hiền

Kết quả nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn những năm đầu thế kỷ 21

Tập VI: Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, 2013

84

Kết quả xác định nguyên nhân không hạt của bưởi da xanh và một số cây cam quýt tuyển chọn.

Đỗ Minh Phú, Huang Qui Xiang, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Thị Hương

Nông nghiệp và  Phát triển Nông thôn,

Số 19, 10/2013.

85

Kết quả điều tra tuyển chọn cây đầu dòng Cam Bù (Citrus sp.) ở Hương Sơn, Hà Tĩnh

Đỗ Đình Ca, Nguyễn Duy Hưng, Lê Thị Mỹ Hà, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thành Chung, Uông Thị Kim Yến

Nông nghiệp và  Phát triển Nông thôn

Chuyên đề giống cây trồng vật nuôi - tập 1. tháng 6/2013

86

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống chuối tiêu GL3-1

Nguyễn Thiên Lương, Ngô Hồng Bình, Trịnh Khắc Quang, Nguyễn Văn Nghiêm, Võ Văn Thắng, Triệu Tiến Dũng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chuyên đề giống cây trồng vật nuôi - tập 1. tháng 6/2013

87

Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh chuối tiêu hồng

Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Thị Thanh, Ngô Xuân Phong, Võ Văn Thắng

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42)/2013

88

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình ghép cải tạo nhãn tại huyện sông Mã Sơn La

Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Thị Bích  Hồng, Ngô Xuân Phong

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42)/2013

89

Kết quả điều tra tuyển chọn giống cam ít, không hạt ở miền Bắc

Trịnh Khắc Quang, Vũ Việt Hưng, Nguyễn Thị Tuyết

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Tháng 6/2013

90

Ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng, ánh sáng và giá thể trong nhân giống invitro chuối tiêu hồng

Đặng Thị Mai, Trịnh Thị Nhất Chung

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42) /2013

91

Kết quả khảo nghiệm giống Cam chín sớm CS1

Nguyễn Xuân Hồng, Phạm Ngọc Lin

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42) /2013

92

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thụ phấn bổ sung cho giống bưởi Đại Minh tại huyện Yên Bình- Tỉnh Yên Bái

Nguyễn Quốc Hùng, Vũ Việt Hưng

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42) /2013

93

Kết quả tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất hoa lily cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam

Nguyễn Văn Tỉnh, Trịnh Khắc Quang, Lê Thu Hương, Đặng Văn Đông

Kết quả nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn những năm đầu thế kỷ 21

Tập VI: Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, 2013

94

Kết quả chọn tạo giống và xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất hoa lan hồ điệp quy mô công nghiệp ở phía Bắc Việt Nam

Đinh Thị Dinh, Trịnh Khắc Quang, Bùi Thị Hồng, Đặng Văn Đông

Kết quả nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn những năm đầu thế kỷ 21

Tập VI: Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, 2013

95

Kết quả tuyển chọn giống hoa đào cho miền Bắc Việt Nam

Đặng Văn Đông, Nguyễn Thị Thu Hằng

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42)/2013

96

Kết quả đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống hoa lan đai châu tại Gia Lâm - Hà Nội

Đinh Thị Dinh, Đặng Văn Đông, Chu Thị Ngọc Mỹ

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42)/2013

97

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa loa kèn cho miền Trung

Đặng Văn Đông, Mai Thị Ngoan, Vũ Văn Khuê

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42)/2013

98

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa cúc cho miền Trung

Đặng Văn Đông, Mai Thị Ngoan, Hồ Ngọc Giáp

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42)/2013

99

Kết quả nghiên cứu sản xuất củ hoa lily bằng phương pháp tách vảy củ tại miền Bắc Việt Nam

Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Xuân Kết, Đặng Văn Đông, Hoàng Minh Tấn

Tạp chí Khoa học và Phát triển

Số 8/2013

100

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau và quả

Nguyễn Thị Tân Lộc, Đỗ Kim Chung, Trần Khắc Thi

Kết quả nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn những năm đầu thế kỷ 21

Tập VI: Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, 2013

101

Nghiên cứu sử dụng một số loại cỏ đa dụng để cải tạo đất thoái hóa tại tỉnh Yên Bái

Nguyễn Quang Tin , Trịnh Khắc Quang

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số (218),T11/2013

102

Hiệu quả thâm canh tổng hợp ngô vụ đông trên đất 2 lúa tại Lào Cai

Nguyễn Quang Tin, Trịnh Khắc Quang

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số (217),T10/2013

103

Nghiên cứu biện pháp thâm canh tăng vụ rau đông trên đất 2 vụ lúa tại tỉnh Lào Cai

Nguyễn Quang Tin, Trịnh Khắc Quang

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 216, T9/2013

104

Nghiên cứu quy trình công nghệ  chế biến trà túi lọc cho người bệnh tiểu đường  từ lá dâu tằm

Hoàng Lệ Hằng, Nguyễn Minh Châu

Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

Số 3 (42) /2013

105

Nghiên cứu lựa chọn các dòng mẹ cà chua có vòi nhụy vươn dài, phù hợp để sản xuất hạt giống cà chua lai F1 không cân khử đực

Lê Thị Thủy, Nguyễn Văn Hoan, Trịnh Khắc Quang

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chuyên đề Giống CTVN – Tập 1,  T6/2012

106

Ảnh hưởng của một số tổ hợp nồng độ chất điều tiết sinh trưởng tới khả năng tái sinh in vitro từ mô lá mầm cà chua

Đặng Thị Vân,Trịnh Khắc Quang

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 194,

T11/2012

107

Kết quả khảo nghiệm, tuyển chọn một số giống ớt Hàn Quốc tại Hà Nội

Trịnh Khắc Quang, Nguyễn Xuân Điệp, Tô Thị Thu hà, Cho Weon Dae, Park Chôn Keun

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chuyên đề Giống CTVN – Tập 2, T12/2012

108

Xác định nguồn gen thích hợp phục vụ tạo giống cà chua chống chịu bệnh sương mai (Phytophthora infestans) tại Việt Nam

Trịnh Khắc Quang, Trần Ngọc Hùng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 199,

16/2012

109

Nghiên cứu sử dụng lá dâu tằm Việt Nam trong sản xuất trà túi lọc

Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Ngọc Hoa, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 12/2012

110

Mối quan hệ giữa hàm lượng ẩm của tỏi Lý Sơn và khả năng bảo quản sau thu hoạch

Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đức Hạnh

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 10/2012

111

Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ chính đến khả năng trích ly 1-deoxynojirimycin (DNJ) từ lá dâu tằm Việt Nam

Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thị Diệu Thúy

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 6/2012

112

Nghiên cứu một số tính chất đất đỏ bazan trồng cam ở Phủ Quỳ - Nghệ An

Nguyễn Quốc Hiếu, Hồ Quang Đức, Nguyễn Như Hà

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 3/2012

113

Nghiên cứu sản xuất bột uống liền từ dịc trích ly lá dâu tằm (Morus alba L.) Việt Nam

Hoàng Thị Lệ Hằng

Tạp chí Khoa học và Phát triển – Trường Đại Học Nông nghiệp hà Nội

Tập 10, số 5, 2012

114

Đặc điểm ra hoa, đậu quả và ảnh hưởng của 3,5,6 TPA, GA­3­đến năng suất và phẩm chất vải chín sớm Bình Khê

Đào Quang Nghị,Trịnh Khắc Quang, Hoàng Minh Tấn

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số (198) 6/2012

115

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp thụ phấn và thời điểm cứu phôi đến khả năng tạo con lai giữa các giống hoa lily

Trịnh Khắc Quang

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

191,T8/2012

116

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa lan Hồ điệp thích hợp cho tỉnh Phú Thọ

Trịnh Khắc Quang

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chuyên đề Giống cây trồng, vật nuôi – Tập 2, T12/2012

117

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật nhân giống, bảo quản củ giống tới chất lượng hoa lay ơn đỏ 09

Trịnh Khắc Quang

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 187,T4/2012

118

Kết quả tuyển chọn giống hoa thược dược trồng chậu TDL-03 và TDL-05

Trịnh Khắc Quang

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chuyên đề Giống CTVN – Tập 1 6/2012

119

Kết quả đánh giá, tuyển chọn một số giống hoa sen trồng chậu nhập nội

Trịnh Khắc Quang, Bùi Thị Hồng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chuyên đề Giống CTVN – Tập 2 Tháng 12/2012

120

Nghiên cứu nhân nhanh giống thược dược TDL-05 bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Trịnh Khắc Quang

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 196, T13/2012

121

Kết quả chọn tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến

Dương Kim Thoa, Trần Khắc Thi

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

12/2011

122

Nghiên cứu khả năng kết hợp và biểu hiện một số tính trạng kinh tế liên quan tới khả năng chế biến công nghiệp của cà chua ở đời lai F1

Dương Kim Thoa, Trần Khắc Thi

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

T9/2011

123

Kết quả nghiên cứu phục tráng một số giống rau (cải bẹ Đông Dư, cải củ Thái bình, và cải cúc Gia Lâm) cho vùng đồng bằng sông Hồng

Tô Thị Thu Hà, Ngô Thị Hạnh và các cộng sự.

Nông nghiệp và  Phát triển Nông thôn

T12/2011

124

Khảo nghiệm một số giống ổi tại vùng đồng bằng sông Hồng

Đào Quang Nghị, Nguyễn Quốc Hùng

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

T12/2011

125

Đặc điểm sinh học và sinh thái học cơ bản của loài ruồi vằn vàng Syrphus ribesii ăn rệp hại cây có múi ở Chương Mỹ, Hà Nội

Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền

Tạp chí Khoa học và Phất triển 

Số 9/2011

126

Khả năng sinh trưởng phát triển và biểu hiện giới tính của một số giống đu đủ địa phương

Nguyễn Quốc Hùng, Đào Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hương

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 3/2011

127

Đánh giá khả năng kết hợp của các dòng cà chua về các tính trạng liên quan tới chế biến công nghiệpánh giá khả năng kết hợp của các dòng cà chua về các tính trạng liên quan tới chế biến công nghiệp

Dương Kim Thoa, Trần Khắc Thi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 9/2011

128

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống và kỹ thuật thâm canh rau giai đoạn 2006 – 2010

Trần Khắc Thi, Tô Thị Thu Hà

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

129

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống cà chua chế biến

Dương Kim Thoa, Trần Khắc Thi

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

130

Kết quả nghiên cứu đánh giá nguồn vật liệu khởi đầu phục vụ tạo dòng dưa chuột đơn tính cái

Nguyễn Hồng Minh, Trần Khắc Thi, Phạm Mỹ Linh.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

131

Kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ ghép cà chua trên gốc cà tím tại miền Bắc Việt Nam

Lê Thị Thủy.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

132

Nghiên cứu tạo cây dưa chuột và ớt đơn bội bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn in Vitro

Trần Khắc Thi, Đoàn Thị Thùy Vân, Đặng Thu Hòa, Phạm Thị Thanh Thìn, Đặng Thị Mai, Chu Thị Lan Hương, Lê Thanh Nhuận

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

133

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thủy canh tuần hoàn để sản xuất rau ăn lá trái vụ

Trần Khắc Thi, Nguyễn Thị An, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Minh Chung.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

134

Một số kết quả nghiên cứu về kỹ thuật trồng rau (cải ngọt, dưa chuột) theo hướng hữu cơ

Vũ Thị Hiển, Nguyễn Thị Nhậm, Phạm Thị Thanh Hương, Bùi Thị Khuyên, Hoàng Bằng An, Nguyễn Thị Hương.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

135

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học - sinh thái của loài ong Diaeretiella rapae M’Intosh (Hymenoptera: Aphidiidae) ký sinh trên rệp xám hại cải Brevicoryne brassicae L. (Homoptera: Aphidiidae) vùng Gia Lâm, Hà Nội

Nguyễn Thị Hương, Hồ Thị Thu Giang, Đặng Thị Dung.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

136

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất và mức độ an toàn trong sản xuất rau tại các vùng rau chủ lực cung cấp cho thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Hiền, Dương Thế Vinh, Đào Xuân Hưng.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

137

Ảnh hưởng của độ thành thục lá, tuổi cây và thời gian trong buồng sinh trưởng đến lây nhiễm nhân tạo bệnh sương mai (Phytophthora  infestans) phục vụ chọn tạo giống cà chua chống chịu bệnh

Trần Ngọc Hùng, Đặng Thị Mai

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

138

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống cà chua FM10-8

Lê Thị Thủy, Vũ Thị  Tình, Trần Khắc Thi, Trịnh Khắc Quang, Nguyễn Văn Hoan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

139

Kết quả khảo nghiệm một số giống đậu tương rau nhập nội từ trung tâm rau thế giới (avrdc)

Trịnh Khắc Quang, Trần Văn Lài, Nguyễn Thị Nhậm, Nguyễn Thị Liên Hương, Trương Văn Nghiệp, Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Khắc Anh, Trần Thị Loan

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

140

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất một số loại rau mầm xanh

Nguyễn Khắc Anh, Đào Quang Nghị, Phạm Văn Toán, Trần Thị Loan,

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

141

Nghiên cứu tạo dòng thuần dưa chuột quả nhỏ phục vụ chế biến muối chua nguyên quả

Ngô Thị Hạnh, Vũ Đình Hòa, Trần Khắc Thi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

142

Đánh giá sự biểu hiện các tính trạng kinh tế liên quan tới khả năng chế biến công nghiệp của cà chua ở đời lai f1

Dương Kim Thoa, Trần Khắc Thi, Nguyễn Hồng Minh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

143

Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá xà lách, cải xanh, cần tây  trồng  bằng công nghệ thuỷ canh tuần hoàn (NFT) trong nhà lưới

Nguyễn Minh Chung, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thị An, Trần Khắc Thi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

144

Hiện trạng phân phối rau tươi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009

Nguyễn Thị Tân Lộc, Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hoàng Yến

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

145

Kết quả khảo nghiệm một số giống xoài nhập nội (Mangifera indica L.) ở miền Bắc Việt Nam

Vũ Mạnh Hải, Ngô Hồng Bình, Bùi Quang Đãng, Trần Thanh Hải, Nguyễn Khắc Anh, Đào Quang Nghị, Ngô Xuân Phong Và Cs

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

146

Kết quả điều tra, tuyển chọn và xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng lê tại Tràng Định, Lạng Sơn

Hoàng Chúng Lằm, Hoàng Văn Quân, Lý Văn Lâm, Hứa Văn Phúc, Lê Thị Mỹ Hà.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

147

Kết quả khảo nghiệm giống thanh long ruột đỏ ở miền Bắc

Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Văn Lài, Vũ Mạnh Hải, Ngô Hồng Bình, Đỗ Đình Ca, Nguyễn Văn Nghiêm, Bùi Quang Đãng, Nguyễn Quốc Hiếu Và Cs.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

148

Ảnh hưởng của Thiourea đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của giống vải chín sớm Bình Khê tại Uông Bí, Quảng Ninh

Đào Quang Nghị, Nguyễn Quốc Hùng, Hoàng Minh Tấn.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

149

Kết quả nghiên cứu kỹ thuật ghép nhân giống và ghép cải tạo giống vải, nhãn

NGUYỄN VĂN NGHIÊM, ĐÀO QUANG NGHỊ, HOÀNG CHÚNG LẰM, VŨ MẠNH HẢI, PHẠM NGỌC LÝ Và CS.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

150

Ảnh hưởng của thời điểm khoanh vỏ đến tỷ lệ đậu quả và năng suất bưởi Phúc Trạch tại Hương Khê – Hà Tĩnh

Vũ Việt Hưng, Đõ Đình Ca, Đoàn Văn Lư, Vũ Mạnh Hải.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

151

Nghiên cứu ảnh hưởng của ethrel đến khả năng diệt lộc đông, ra hoa, đậu quả, năng suất, phẩm chất giống vải chín sớm Yên Hưng

Nguyễn Văn Dũng, Đoàn Văn Lư, Vũ Mạnh Hải, Đào Quang Nghị, Võ Văn Thắng.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

152

Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Thanh Trà và khắc phục hiện tượng rụng hoa, quả non gây mất mùa bưởi Phúc Trạch

Đỗ Đình Ca, Vũ Việt Hưng, Hoàng Thị Minh Huệ, Lê Công Thanh, Ngô Xuân Phong, Đoàn Nhân Ái, Nguyễn Thị Dung

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

153

Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất các giống vải chín sớm Yên Hưng, Yên Phú

Nguyễn Văn Nghiêm, Vũ Mạnh Hải, Đào Quang Nghị, Nguyễn Văn Dũng, Võ Văn Thắng.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

154

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển và năng suất dứa Cayen trong quy trình canh tác có tưới tại Nghệ An

Nguyễn Quốc Hùng, Đào Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hương, Đoàn Đức Hoàng.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

155

Nghiên cứu nâng cao chất lượng nước ổi bằng chế phẩm enzym pectinaza và enzym glucoza oxydaza

Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Khắc Trung.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

156

Ảnh hưởng của 1-methylcyclopropene (1-MCP) đến quá trình chín của quả chuối

Chu Doãn Thành, Ingolf Gruen, Lakdas Fernando.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

157

Nghiên cứu ảnh hưởng của Retain (Aminoethoxyvinylglycine) đến khả năng bảo quản một số loại rau, hoa, quả

Nguyễn Tuấn Minh, Chu Doãn Thành, Hoàng Thị Lệ Hằng, Đào Công Khanh.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

158

Đánh giá bước đầu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam

Hoàng Bằng An, Nguyễn Văn Nghiêm, Hoàng Việt Anh, Lê Như Thịnh, Nguyễn Hoàng Yến.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

159

Nhu cầu quả tươi trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu trường hợp với sản phẩm nhãn muộn Hà Nội và bưởi Thanh Trà Huế

Nguyễn Thị Tân Lộc, Lê Như Thịnh, Đặng Đình Đạm.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

160

Nghiên cứu ảnh hưởng của ethrel đến khả năng diệt lộc đông, ra hoa, đậu quả, năng suất, phẩm chất giống vải chín sớm Yên Hưng

Vũ Mạnh Hải, Đoàn Văn Lư, Nguyễn Văn Dũng, Đào Quang Nghị, Võ Văn Thắng, Trịnh Thị Dậu

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

161

Kết quả nghiên cứu, tuyển chọn và khảo nghiệm giống nãn HTM-2

Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hiền.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

162

Ảnh hưởng của chế độ phân bón đến sinh trưởng phát triển và năng suất dứa Cayen trong quy trình canh tác dứa có tưới tại Nghệ An

Nguyễn Quốc Hùng, Đào Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hương, Đoàn Đức Hoàng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

163

Sử dụng chế phẩm enzim pectinaza và gluco oxidaza trong quá trình chế biến nước thanh long nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm

Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

164

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa đào Mãn Thiên Hồng ở miền Bắc Việt Nam

Đặng Văn Đông, Trịnh Khắc Quang, Nguyễn Thị Hằng.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

165

Kết quả điều tra và nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống cây hoa mai vàng Yên Tử ở Quảng Ninh

Đặng Văn Đông, Trịnh Khắc Quang, Nguyễn Hữu Cường, Phùng Tiến Dũng.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

166

Kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm một số giống hoa lily mới nhập nội trồng tại Gia Lâm – Hà Nội và   Mộc Châu – Sơn La

Trịnh Khắc Quang, Đặng Văn Đông, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Hồ Minh Việt, Bùi Thị Thu Hương.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

167

Kết quả nghiên cứu, tuyển chọn giống hoa lay ơn đỏ 09 tại miền Bắc Việt Nam

Trịnh Khắc Quang, Đặng Văn Đông, Lê Thị Thu Hương.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

168

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật, nâng cao tỷ lệ sống, sinh trưởng, phát triển của cây lan hồ điệp (Phalaenopsis) sau in Vitro

ĐINH THỊ DINH, Trịnh KHẮC QUANG, ĐẶNG VĂN ĐÔNG, BÙI TRỌNG HẢI.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

169

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất hoa lily áp dụng cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam

Nguyễn Văn Tỉnh, Đặng Văn Đông, Trịnh Khắc Quang.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

170

Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất hoa hồng thương phẩm

Trịnh Khắc Quang, Bùi Thị Hồng, Mai Thị Ngoan.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chuyên đề 20 năm Viện Nghiên cứu Rau quả

Tháng 3/2010

171

Kết quả tuyển chọn giống và xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất tiểu hồng môn trồng chậu

Bùi Thị Hồng, Chu Thị Ngọc Mỹ, Trịnh Khắc Quang, Đặng Văn Đông, Nguyễn Thị Vẻ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

172

Kết quả  nghiên cứu tuyển chọn và khảo nghiệm giống hoa cúc cn07-6

Đinh Thị Dinh, Bùi Thị Hồng, Đặng Văn Đông, Trịnh Khắc Quang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

173

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng hoa của lan đai châu (rhychotilis gigantea rilld.) Tại gia lâm – hà nội

Đặng Văn Đông, Trịnh Khắc Quang,Chu Thị Ngọc Mỹ, Đinh Thị Dinh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

174

Kết quả nghiên cứu biện pháp điều chỉnh sự ra hoa của phượng lê bằng xử lý ethrel

Bùi Thị Hồng, Chu Thị Ngọc Mỹ, Trịnh Khắc Quang, Mai Thị Ngoan, Trần Thị Phượng, Đặng Văn Đông

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

175

Kết quả tuyển chọn giống hoa lan hồ điệp LVR2, LVR4

Mai Thị Ngoan, Bùi Thị Hồng, Đặng Văn Đông, Trịnh Khắc Quang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

176

Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất hoa lan hồ điệp quy mô công nghiệp

Nguyễn Văn Tỉnh, Đặng Văn Đông, Trịnh Khắc Quang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam – Số chuyên đề các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả

Số 5 (18)/ 2010

Tin khoa học công nghệ

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top