Bộ môn Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

1. Cơ câu tổ chức

- Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đức Hạnh

- Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Vũ Thị Hiển

2. Chức năng

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về: sinh lý, sinh hóa, xử...

Xem thêm: Bộ môn Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

Bộ môn Cây ăn quả

1. Nhân sự / Nguồn lực:

+ Trưởng bộ môn: TS Đào Quang Nghị
+ Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thu Hương

+ Tổng số cán bộ là 20 người, trong đó 4 TS, 9 ThS, 4 ĐH...

Xem thêm: Bộ môn Cây ăn quả

Bộ môn Rau và Cây gia vị

1. Nguồn lực: 

- Trưởng bộ môn: TS. Ngô Thị Hạnh

- Phó trưởng bộ môn: TS. Dương Kim Thoa

- Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thái Thịnh

Tổng cán bộ trong bộ môn là 16 người, trong đó 5...

Xem thêm: Bộ môn Rau và Cây gia vị

Bộ môn Công nghệ sinh học

1. Nhân sự / Nguồn lực: 

Trưởng bộ môn: TS. Trần Ngọc Hùng

Phó Trưởng bộ môn: TS. Đỗ Minh Phú

Tổng số cán bộ là 13 trong đó 2 tiến sỹ, 6 thạc sỹ và các kỹ sư

2.Chức...

Xem thêm: Bộ môn Công nghệ sinh học

Bộ môn kinh tế thị trường

1.Nhân sự / Nguồn lực: 

Q. Trưởng Bộ môn: Ths. Lê Như Thịnh

Tổng số cán bộ: 04 Thạc sĩ  

2.Chức năng của bộ môn: 

- Nghiên cứu khoa học về kinh tế, thị trường và tiêu dùng nhằm...

Xem thêm: Bộ môn kinh tế thị trường

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top