Dach sách Quy trình và tiến bộ kỹ thuật rau và cây gia vị

Stt Danh mục Chi tiết

1

 Quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua an toàn theo VietGáp

đang cập nhật

2

 Quy trình kỹ thuật sản xuất dưa chuột antoàn theo VietGáp

đang cập nhật

3

 Quy trình sản xuất cây giống cà chua trên gốc cà tím

đang cập nhật

4

Quy trình sản xuất cà chua trái vụ sử dụng công nghệ ghép cà chua trên gốc cà tím

đang cập nhật

5

 Quy trình sản xuất hạt giống dòng bố, dòng mẹ và sản xuất hạt lai giống cà chua FM20

đang cập nhật

6

 Quy trình sản xuất hạt giống dòng bố, dòng mẹ và sản xuất hạt lai giống cà chua FM29

đang cập nhật

 7

 Quy trình sản xuất hạt giống dòng bố, dòng mẹ và sản xuất hạt lai giống cà chua HPT10

đang cập nhật

 8

 Quy trình sản xuất hạt giống dòng bố, dòng mẹ và sản xuất hạt lai giống cà chua lai số 9

đang cập nhật

Quy trình sản xuất hạt giống dòng bố, dòng mẹ và sản xuất hạt lai giống dưa chuột CV5

 đang cập nhật

 10

 Quy trình sản xuất hạt giống dòng bố, dòng mẹ và sản xuất hạt lai giống dưa chuột CV11

 đang cập nhật

11 

 Quy trình sản xuất hạt giống dòng bố, dòng mẹ và sản xuất hạt lai giống ớt cay HB9

 đang cập nhật

 12

 Quy trình sản xuất hạt giống dòng bố, dòng mẹ và sản xuất hạt lai giống ớt cay HB14

 đang cập nhật

13 

 Quy trình sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng và giống xác nhận đậu hà lan Đài Trung 12

 đang cập nhật

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top