Áp dụng chỉnh sửa gen trong cây cải làn (Chinese Kale)

181204 ap dung chinh sua 1

Rau cải thuộc chi Brassica là nhóm rau có giá trị kinh tế rất quan trọng thông qua giá trị dinh dưỡng của chúng. Nội dung chỉnh sửa hệ gen bằng CRISPR-Cas9 đã minh chứng rằng đây là công cụ hiệu quả cho nhiều loài cây trồng, nhưng chưa được áp dụng trên họ thập Tự. Lần đầu tiên, Haoru Tang và đồng nghiệp thuộc Trường đại học Sichuan Agricultural, Trung Quốc, đã chứng minh tính khả thi của kỹ thuật CRISPR-Cas9 trong chỉnh sửa gen cây cải làn (Chinese kale), loại rau có mùi vị và mức độ thể hiện cao chất antioxidants, cũng như hợp chất anticarcinogenic (chống ung thư), bao gồm vitamin C, carotenoids, phenolics tổng số, và glucosinolates. Họ tập trung vùng gen đích phytoene desaturase (PDS), phục vụ cho nội dung chỉnh sửa thông qua CRISPR/Cas9. Bởi vì khi làm xáo trộn vùng gen này sẽ dẫn đến kết quả kiểu hình bạch tạng (albino phenotype), rất dễ dàng nhận diện ra. Các gen đồng hợp tử PDS là BaPDS1 và BaPDS2 được đánh dấu đích đến trong nghiên cứu thông qua chuyển nạp gián tiếp nhờ vi khuẩn Agrobacterium. Có hơn 3/4 cây cải làn bị đột biến, trong đó, một phần năm đột biến cả hai gen đồng hợp tử và có hơn một nửa là một trong gen đồng hợp tử bị đột biến. Như vậy, tính khả thi của kỹ thuật chỉnh sửa gen nhờ hệ thống CRISPR-Cas9 đã được chứng minh đối với trường hợp cây cải làn và cây rau họ  Brassica. 

Theo Crop Biotech Update

 

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top