BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

Viện Trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 024.38765572

TS. Nguyễn Văn Dũng

Phó Viện Trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 024.38276316

PGS.TS. Đặng Văn Đông

Phó Viện Trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 024.38768223

PGS.TS. Hoàng Thị Lệ Hằng

Phó Viện Trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 024.38760340

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top