Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây có múi

1. Nguồn lực: 

* Ban Giám đốc: 

- PVT kiêm Giám đốc: Nguyễn Văn Dũng (TSNN - NCVCC)

- Phó giám đốc: Cao Văn Chí (TSNN - NCVC)

 

* Tổng số cán bộ là 24 người, trong đó có 01 tiến sĩ, 9 thạc sỹ, 9 kỹ sư, và các kỹ thuật viên.

2.Chức năng : 

- Ứng dụng, chuyển giao công nghệ về giống, kỹ thuật trồng trọt phục vụ phát triển cây có múi trên phạm vi cả nước.

- Có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3.Nhiệm vụ:

-Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên cây có múi: bảo tồn nguồn gen; chọn tạo giống; kỹ thuật thâm canh tiên tiến theo hướng GAP; công nghệ bảo quản chế biến; kinh tế thị trường cây có múi

- Sản xuất kinh doanh, dịch vụ các sản phẩm phục vụ nghiên cứu, phát triển cây có múi theo đúng quy định của Pháp luật.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên ngành cây có múi cho các thành phần kinh tế.

4.Kết quả nổi bật

- Tuyển chọn được cây đầu dòng của một số giống cây ăn quả có múi cho năng suất cao và chất lượng tốt (Bưởi Diễn, cam đường canh; cam chín sớm CS1…)

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống cây có múi, nhãn, vải và các loại cây ăn quả khác bằng phương pháp ghép; cung cấp cây giống đạt tiêu chuẩn cho các tỉnh trong nước ở Bắc và Trung bộ

- Hoàn thiện quy trình trồng thâm canh cam Xã Đoài: Xác định liều lượng, thời điểm bón phân hợp lý làm tăng năng suất, chất lượng cam quả tại Hoà Bình và các vùng lân cận.

- Tham gia các hoạt động khuyến nông ở tại  Hoà Bình, Hà Nội

5.Thông tin liên hệ: 

Điện thoại : 024.33840143 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Xã Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

Tin khoa học công nghệ

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top