Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

1.Nhân sự / Nguồn lực

Phó trưởng phòng phụ trách: ThS. Lê Thị Hà

Phó trưởng phòng: Nguyễn Duy Hưng

2. Chức năng:  
Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện quản lý các mặt công tác: định hướng, kế hoạch khoa...

Xem thêm: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Phòng Tổ chức hành chính

1. Nhân sự
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Tỉnh
Phó trưởng phòng: ThS. Trần Thị Phượng
                             : KS. Đoàn Thị Phi Yến

2. Chức năng
Tham mưu,...

Xem thêm: Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tài chính kế toán

1. Nhân sự/ Nguồn lực:
- Trưởng phòng: ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
- Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Chăm Hoa

2. Chức năng:
Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện trong việc xây dựng Kế hoạch tài chính hàng năm, hạch...

Xem thêm: Phòng Tài chính kế toán

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top