Chỉnh sửa gen trong cà chua bằng CRISPR giảm ethylene

Chỉnh sửa Gen cà chua

Những tiến bộ hiện nay trong chỉnh sửa hệ gen đã và đang được mở rộng trong nghiên cứu di truyền ngược (reverse genetics) của cây trồng.

 Một trong những hệ thống đó chính là CRISPR-Cas9, nó được người ta sử dụng để kích thích ra những đột biến có chủ đích cho một giống cây trồng nào đó. Nhóm nghiên cứu thuộc Hankyong National University đã thiết kế một đột biến có chủ đích với CRISPR-Cas9 của Agrobacterium vào cây cà chua. Hệ thống mới này sử dụng vec tơ là vi khuẩn Agrobacterium và ba phân tử “guide RNAs” phục vụ đánh dấu đích đến của một gen mục tiêu cụ thể. Đứng đầu nhóm nghiên cứu là Yu Jin Jung, họ đã đánh giá hệ thống này phục vụ tạo ra đột biến với tần suất cao và kết quả di truyền được thẩm định bằng gen LeMADS-RIN của cây cà chua. Từng cây “events” mang những đột biến có chủ đích của gen LeMADS-RIN xuất hiện với tần suất 10,6%. So sánh với cây nguyên thủy (wildtype), những đột biến đã được chỉnh sửa ấy  biểu hiện nhiều quả chín không hoàn toàn (chín xanh) hơn và cho ra sản phẩm ethylene thấp hơn. Phân tích còn cho thấy rằng: những alen đột biến mong muốn có thể di truyền được  qua nhiều thế hệ con lai.

Theo Korean Journal of Horticultural Science & Technology.

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top