Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh

1. Nguồn lực

* Ban Giám đốc:

- Giám đốc:        TS. Nguyễn Văn Tỉnh

- Phó giám đốc: 
                         - TS. Nguyễn Văn Tiến

                         - ThS. Bùi Thị Hồng

* Nguồn lực: Tổng số cán bộ là 29 người, trong đó: 1 tiến sĩ, 10 thạc sĩ, 14 kỹ sư, 2 cử nhân và 2 công nhân kỹ thuật.

2.Chức năng của Trung tâm

Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phục vụ việc phát triển hoa, cây cảnh trên phạm vi cả nước

3.Nhiệm vụ của Trung tâm

- Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu KH&CGCN thuộc lĩnh vực hoa, cây cảnh phục vụ cho mục tiêu phát triển Ngành 

- Thực hiện nghiên cứu khoa học về hoa, cây cảnh: Chọn tạo, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen; Công nghệ nhân giống; Công nghệ sản xuất thương phẩm, xử lý, bảo quản…

- Sản xuất, chuyển giao công nghệ và khuyến nông. 

- Tham gia đào tạo, tập huấn, thực hiện hoạt động tư vấn, dịch vụ phát triển hoa và cây cảnh

4.Kết quả 

- Về giống: 3 giống công nhận chính thức (hồng VR2, lily sorbonne; lay ơn đỏ 09) và 14 giống công nhận tạm thời (hồng (VR4, VR6), lily Belladonna, lan Hồ Điệp (LVR2, LVR4, Tiểu Kiều Tím, Ban Mai Hồng), loa kèn Tứ Quý; thược dược (TDL03, TDL05); cúc CN07-6) … 

- Về quy trình kỹ thuật: 6 quy trình kỹ thuật được công nhận cấp Bộ (Quy trình kỹ thuật trồng hoa lily; Quy trình sản xuất hoa lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp; Quy trình nhân giống in vitro hoa đồng tiền, in vivo hoa loa kèn, lily, cẩm chướng); và 7 quy trình kỹ thuật được công nhận cấp cơ sở (Quy trình trồng chậu các giống hoa cúc, lily, đồng tiền, hồng môn; Quy trình điều khiển nở hoa cho phượng lê; Quy trình nhân giống in vitro lily, loa kèn)

- Về chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn: Đã phối hợp với nhiều địa phương trên cả nước thực hiện công tác chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình trồng hoa chất lượng cao với tổng diện tích trên trăm ha; tổ chức trên 30 lớp đào tạo, tập huấn cho hơn 1000 lượt người về kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc một số chủng loại hoa trong nhà lưới và ngoài tự nhiên.


5.Thông tin liên hệ

Điện thoại: 04.38765625 

Fax:  04.36762150

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Website: Hoasenvietnam.org.vn

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Rau quả, Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

Tin khoa học công nghệ

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top