Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau hoa quả Gia Lâm

1. Nguồn lực:

* Ban Giám đốc: 

+ Giám đốc:        TS. Vũ Việt Hưng

+ Phó giám đốc: - KS. Nguyễn Doãn Riến

                           ...

Xem thêm: Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau hoa quả Gia Lâm

Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây có múi

1. Nguồn lực: 

* Ban Giám đốc: 

- PVT kiêm Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Dũng

- Phó giám đốc: TSCao Văn Chí

* Tổng số cán bộ là 24 người, trong đó có 9 thạc sỹ, 9 kỹ sư,...

Xem thêm: Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây có múi

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh

1. Nguồn lực

* Ban Giám đốc:

- Giám đốc:        TS. Nguyễn Văn Tỉnh

- Phó giám đốc: 
                         - TS. Nguyễn Văn Tiến

   ...

Xem thêm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh

Tin khoa học công nghệ

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top