Nghiên cứu phát triển giống dưa lê vàng lai mới chất lượng trong điều kiện ứng dụng công nghệ cao tại Hà Nội

100623 happy 6

Nghiên cứu phát triển giống dưa lê vàng lai mới chất lượng trong điều kiện ứng dụng công nghệ cao tại Hà Nội (xem clip).

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top