Nghiệm thu cấp thành phố dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giống dưa thơm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

Ngày 27/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức hội đồng tư vấn nghiệm thu cấp thành phố kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giống dưa thơm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 do Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng chủ trì và KS Nguyễn Thành Công làm Chủ nhiệm dự án.

Hội đồng đánh giá Tổ chức chủ trì đã tiếp cận và làm chủ công nghệ được chuyển giao. Dự án đã tiếp nhận và ứng dụng có hiệu quả 03 quy trình kỹ thuật từ Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam chuyển giao, có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương (Quy trình sản xuất dưa thơm ứng dụng công nghệ cao: Quy trình trồng dưa Kim Hoàng Hậu, Quy trình trồng dưa Kim Thiên Hoàng, Quy trình sản xuất dưa lê Hàn Quốc ứng dụng công nghệ cao). Các mô hình sản xuất dưa thơm trong nhà màng và mô hình sản xuất dưa lê Hàn Quốc trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao đã mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể: dưa trồng trong nhà lưới đã hạn chế ảnh hưởng của điều kiện thời tiết khí hậu, giảm tỉ lệ sâu bệnh, có thể sản xuất nhiều vụ trong năm, năng suất cao hơn so với sản suất thông thường. Các loại dưa trồng trong mô hình đều đạt tiêu chuẩn dưa ứng dụng công nghệ cao an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và được cấp giấy chứng nhận.
110823 nghiem thu co so da nang 1  

Hình 1: Hội đồng nghiệm thu tại mô hình thực hiện dự án
  110823 nghiem thu co so da nang 2

Hình 2: Các thành viên Hội đồng kiểm tra mô hình trồng dưa trong nhà màng


Bên cạnh đó, Tổ chức chủ trì cũng đã thực hiện mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với đơn vị đối ứng đưa sản phẩm vào một số siêu thị và được thị trường đón nhận.

Dự án có tính xã hội cao, đã đào tạo được đội ngũ kỹ thuật viên tại chỗ, đào tạo cho các học viên tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng tham gia dự án mở rộng thêm ngành nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm việc làm và tái hòa nhập cộng đồng, cũng như một số hộ dân xung quanh vùng triển khai dự án tiếp cận mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Kết quả ứng dụng mô hình trồng dưa công nghệ cao của dự án có khả năng duy trì và nhân rộng tại địa phương.
 110823 nghiem thu co so da nang 3 

Hình 3: Hội đồng họp nghiệm thu 

Hội đồng  thống nhất đánh giá nghiệm thu cấp thành phố đối với dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giống dưa thơm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng", xếp loại Khá và đề nghị Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm dự án tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng để hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết dự án, gửi hồ sơ về Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi để tổ chức đánh giá nghiệm thu tại Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Nguồn: dost.danang.gov.vn

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top