Hội nghị khoa học quốc tế (CIAT)

091021 hoi nghi kh qt 1

MAINSTREAMING INDIGENOUS FRUITS AND VEGETABLES FOR A FOOD AND NUTRITION SECURE FUTURE

REMINDERS FOR SPEAKERS AND PANELISTS

• Please log on to the Zoom meeting via: Join Zoom Meeting Meeting URL: https://fao.zoom.us/j/97999336544

Meeting ID: 979 9933 6544

Passcode: IYVF-Web

Tin khoa học công nghệ

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top