Khai giảng khóa đào tạo cán bộ cơ sở

Trong khuôn khổ dự án: “Sản xuất vải thiều, na Đông Triều theo quy trình Việt GAP đảm bảo vệ sinh thực phẩm vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020”, Viện Nghiên cứu Rau quả tổ chức khóa đào tạo kỹ thuật viên nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở về sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, phục vụ cho công tác triển khai dự án tại địa phương.

181101 dao tao cbcs

Tham gia khóa đào tạo có 15 cán bộ của các đơn vị: Phòng Kinh tế thị xã Đông Triều; Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Đông Triều; Ủy ban nhân dân xã Việt Dân; Hợp tác xã Sản xuất, Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Bình Khê; Hợp tác xã Vải thiều Đông Triều, Hội nông dân các xã Bình Khê, An Sinh, Việt Dân và đại diện các tổ sản xuất trong dự án.

Chương trình đào tạo với thời lượng 30 ngày, bao gồm cả lý thuyết và thực hành với các nội dung chính:

- Phần tổng quan bao gồm:

+ Thực trạng sản xuất cây ăn quả trong nước và trên thế giới, Thị trường tiêu thụ và xu hướng của thị trường rau quả hiện nay

+ Thực trạng sản xuất rau quả an toàn theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP ở Việt Nam

+ Các văn bản pháp quy liên quan đến sản xuất rau quả an toàn

+ Giới thiệu tổng quan về thực hành nông nghiệp tốt (GAP)

- Phần lý thuyết bao gồm các chuyên đề:

+ Nội dung tiêu chuẩn VietGAP- các yêu cầu cơ bản áp dụng trong sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP

+ Đánh giá và Kiểm tra trong cấp chứng nhận sản xuất rau quả theo VietGAP

+ Phương pháp tiếp cận thị trường trong sản xuất rau quả theo VietGAP

- Phần thực hành để củng cố các nội dung trên bao gồm các hoạt động:

+ Hướng dẫn nông hộ ghi chép sổ sách, thiết lập hồ sơ

+ Hướng dẫn kiểm tra đánh giá nội bộ

+ Thực hành các biện pháp kỹ thuật sản xuất na, vải trên đồng ruộng

+ Nhận biết sâu bệnh hại chính và thao tác sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng

+ Thực hành tổ chức nhóm hộ trong các hoạt động tập thể, ghi chép phù hợp hạch toán kinh tế và tem nhãn mác cho sản phẩm

Học viên theo học khóa đào tạo sẽ được trang bị những kiến thức, những thông tin cũng như kỹ năng thực hành các khâu trong kỹ thuật sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Những kiến thức, kỹ năng này giúp các cán bộ cơ sở trước hết tham gia triển khai các nội dung của Dự án, sau cũng giúp cho học viên trong việc quản lý, thanh tra, giám sát, hướng dẫn bà con nông dân sản xuất cây ăn quả nói chung, cây vải và cây na nói riêng theo các yêu cầu của VietGAP.

 TS. Đào Quang Nghị

Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top