Hội nghị đầu bờ giới thiệu kết quả mô hình sản xuất hạt giống cải H Mong, cải bắp xòe, su hào ngồng tại Ngũ chỉ Sơn – Thị xã SaPa – LàoCai

Thực hiện dự án: “Phát triển hệ thống giống rau trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại miền núi phía Bắc Việt Nam nhằm nâng cao dinh dưỡng và thu nhập”, ngày 20 tháng 4 năm 2022, Viện Nghiên cứu Rau quả phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sa Pa – Lào Cai tổ chức hội nghị đầu bờ giới thiệu mô hình sản xuất hạt giống cải H Mong, Cải bắp xòe và su hào ngồng tại khu ruộng thí nghiệm Thôn Can Hồ A, thôn Can hồ B và thôn Sín Chải – xã Ngũ Chỉ Sơn - Thị xã Sa Pa – Lào Cai. Mô hình sản xuất hạt giống là kết quả của dự án phối hợp gữa Viện Nghiên cứu Rau quả và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế - Khu vực châu Á (CIAT-Asia), do Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Hà Lan tài trợ. Thành phần tham gia hội nghị là nhóm cán bộ kỹ thuật thực hiện triển khai mô hình thực địa của Viện Nghiên cứu Rau quả, cán bộ UBND xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Khuyến nông xã và các hộ tham dự án cùng các hộ ở không tham gia dự án trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn.

Các thành viên tham gia hội nghị đã thăm thực địa mô hình sản xuất hạt giống cải H Mong, cải bắp xòe, su hào ngồng ở ba thôn triển khai mô hình. ThS. Hoàng Minh Châu đại diện cán bộ kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Rau quả giới thiệu mô hình, quy trình sản xuất hạt giống cải H Mong, cải bắp xòe, su hào ngồng từ khâu lựa chọn hạt giống từ vụ trước, kỹ thuật phối trộn giá thể gieo ươm cây con trên khay, lựa chọn cây con , kỹ thuật làm đất, lên luống, bón phân lót, che phủ nilong, mật độ khoảng cách trồng, kỹ thuật chăm sóc, bón phân thúc, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh hại, kỹ thuật thải loại cây khác dạng và bao cách ly…. Ông Tẩn Sử Mẩy – Phó chủ Tịch UBND xã phụ trách nông nghiệp cho rằng dự án đem lại nhiều kiến thức, có ý nghĩa thiết thực cho bà con trong xã, giúp bà con nhận thức các kỹ thuật chủ yếu về công tác sản xuất giống rau khắc phục hiện tượng lẫn tạp và mất sức nẩy mầm trong quá trình bảo quản và là dự án đầu tiên giúp địa phương về sản xuất hạt giống rau. Ông Sùng A Lử - Chủ tịch Hội Nông dân xã đánh giá cao và cảm ơn dự án đã chọn địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn để triển khai dự án, tạo cơ hội để cho bà con là hội viện Hội Nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật trong việc canh tác và sản xuất hạt giống rau.

Thông qua kết quả của mô hình thực tế với kỹ thuật sản xuất các loại hạt giống rau bản địa của địa phương đã giúp cho bà con nông dân tự chủ động về giống, mùa vụ để có rau ăn quanh năm đảm bảo dinh dưỡng sức khỏe cho cộng đồng.

Hội Nghị đầu bờ mô hình sản suất hạt giống rau cải H Mong nhóm dinh dưỡng Sín Chải; Ảnh:M.Châu

Hội Nghị đầu bờ mô hình sản suất hạt giống rau cải H Mong nhóm dinh dưỡng Can Hồ B; Ảnh:M.Châu

Hội Nghị đầu bờ mô hình sản suất hạt giống rau cải H Mong nhóm thu nhập Can Hồ A; Ảnh:M.Châu

Hoàng Minh Châu

Viện Nghiên cứu Rau quả

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top