Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình ghép cải tạo giống vải trứng Hưng Yên trên gốc vải Lai chín sớm Phù Cừ”

Ngày 16/6/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước: “Nghiên cứu xây dựng quy trình ghép cải tạo giống vải trứng Hưng Yên trên gốc vải Lai chín sớm Phù Cừ” do Viện Nghiên cứu Rau quả chủ trì và thực hiện.

062123 nghiem thu vai lai trung 1

Toàn cảnh hội nghị nghiệm thu

Hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả nhiệm vụ gồm 9 thành viên, được thành lập theo Quyết định số 173/QĐ - SKHCN ngày 6/6/2023, do Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên là Chủ tịch. Dự hội nghị còn có đồng chí Vũ Xuân Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phù Cừ, đại diện các Sở ngành và cơ quan truyền thông trong tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Tuyết - Chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. Theo đó, đề tài được thực hiện từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2023, tập trung vào các nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật ghép cải tạo giống vải trứng Hưng Yên trên gốc vải lai chín sớm Phù Cừ. Từ kết quả đạt được, đề tài đã có những đóng góp có ý nghĩa cho khoa học và thực tiễn như sau:

- Xác định được thời vụ thích hợp nhất để ghép cải tạo vải trứng Hưng Yên trên gốc vải lai chín sớm Phù Cừ là vụ Xuân;

- Đánh giá được ảnh hưởng của tuổi gốc ghép đến tỷ lệ sống sau ghép, khả năng sinh trưởng, tỷ lệ đậu quả, năng suất,… vải trứng Hưng Yên khi được ghép cải tạo trên gốc ghép vải lai chín sớm Phù Cừ. Từ đó, đề xuất tuổi gốc ghép phù hợp nhất cho việc ghép cải tạo là dưới 13 năm tuổi;

- Đánh giá được ảnh hưởng của một số công thức bón phân đến đến việc nâng cao tỷ lệ mắt sống sau ghép, nâng cao tỷ lệ đậu quả, năng suất vải trứng Hưng Yên ghép trên gốc vải lai chín sớm Phù Cừ. Từ đó, đề xuất công thức bón phân có hiệu quả nhất trong các công thức thử nghiệm, đó là: 10 kg phân hữu cơ vi sinh + 550g N + 360g P­2O5 + 672g K2O/cây/năm;

- Xây dựng được 3 ha mô hình ghép cải tạo giống vải trứng Hưng Yên trên gốc vải lai chín sớm Phù Cừ tại các xã Phan Sào Nam và Minh Tân của huyện Phù Cừ. Các mô hình có tỷ lệ cây ghép thành công là 100%, tỷ lệ mắt ghép sống đạt trên 90%, cây sau ghép sinh trưởng khỏe, năng suất ở năm đầu sau ghép đạt từ 9,33 - 14,23 kg/cây, năm thứ 2 đạt khoảng từ 44,24 - 53,83 kg/cây. Hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt so với trước khi ghép cải tạo.

- Hoàn thiện được quy trình ghép cải tạo vải trứng Hưng Yên trên gốc vải lai chín sớm Phù Cừ. Quy trình được công nhận cấp cơ sở theo Quyết định số 102A1 ngày 28/4/2023. Quy trình phù hợp với thực tiễn sản xuất tại địa phương, dễ áp dụng.

Nhằm nhân rộng kết quả, đề tài đã triển khai các lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân tại huyện Phù Cừ và Ân Thi về kỹ thuật ghép và chăm sóc vườn vải trứng Hưng Yên trên gốc vải lai chín sớm Phù Cừ.

062123 nghiem thu vai lai trung 2

TS. Nguyễn Thị Tuyết - Chủ nhiệm nhiệm vụ - Báo cáo kết quả đề tài

   062123 nghiem thu vai lai trung 3

Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả Đề tài 

062123 nghiem thu vai lai trung 4   

Các thành hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả nhiệm vụ và đại biểu đánh giá kết quả

Hội nghị đã nghe các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu và các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến, tất cả đều cho rằng đây là một trong những kết quả nổi bật góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất vải nói riêng tại huyện Phù Cừ. Là một trong không nhiều đề tài có kết quả rõ rệt, có tính ứng dụng cao và được vận dụng ngay để phục vụ sản xuất.

Các thành viên hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện tốt nhất quy trình kỹ thuật, nghiên cứu mở rộng sang ghép cải tạo vải trứng Hưng Yên trên gốc vải lai là cây thực sinh (cây gieo từ hạt) và đánh giá sinh trưởng, phát triển của giống vải trứng Hưng Yên sau ghép cải tạo để khuyến cáo quy trình hoàn thiện cho nhân dân áp dụng.

062123 nghiem thu vai lai trung 5

Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch hội đồng phát biểu ý kiến 

Phát biểu kết luận, CN. Nguyễn Thái Kiều Ngân - Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài trong việc phản biện nội dung, phương pháp cũng như kết quả thực hiện của đề tài khoa học cấp tỉnh. Đồng thời, bà Ngân cũng đánh giá cao tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của nhóm nghiên cứu, Ban chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Rau quả đã thực hiện đầy đủ, xuất sắc các nội dung theo thuyết minh và hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Viện.

          Kết quả đánh giá nghiệm thu với 2/9 thành viên đánh giá Đạt; 7/9 thành viên đánh giá xuất sắc. Nhiệm vụ xếp loại Xuất sắc./.

Nguyễn Thị Tuyết

Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top