Quy trình nhân giống llily Manissa

THÔNG TIN CHUNG

1. Nhóm tác giả: Ths Đoàn Thị Thùy Vân, KS Đỗ Minh Phú
2. Cơ quan tác giá: Viện Nghiên cứu Rau quả
3. Nguồn gốc xuất xứ: Từ kết quả nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiến tiến của Hà Lan trong chọn, tạo, nhân giống và điều khiển ra hoa chi Lilium (lily, loa kèn) ở Việt Nam
4. Phạm vi áp dụng:
Áp dụng cho việc nhân in vitrro giống hoa lily Manissa
5. Đối tượng áp dụng:
Các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất nhân giống hoa lily in vitro.
QUY TRÌNH NHÂN IN VITRO GIỐNG HOA LILY  MANISSA
1. Giai đoạn : Khử trùng vảy củ (mẫu cấy)
Sử dụng vảy củ của giống hoa lily Manissa, chọn các vảy củ không bị tổn thương cơ giới, làm sạch sơ bộ bằng xà phòng, rửa dưới vòi nước 15 phút. Sau đó, đưa vào bốc cấy tráng cồn 70o và được khử trùng bằng  H2O2 30% trong thời gian 15 phút lần 1 và 5 phút lần 2. Sau đó, rửa bằng nước cất vô trùng 3 -5 lần, làm khô các vảy củ sau khi khử trùng bằng giấy thấm vô trùng, dùng dao cấy cắt các vảy với kích thước 3-5 mm và cấy trên môi trường MS + 30 gam Saccarose.
2. Giai đoạn 2:Tạo củ nhỏ trực tiếp từ vảy củ
Sau 4 tuần loại các vảy củ nhiễm, chọn các vảy củ sạch nuôi cấy trên môi trường tạo củ là: MS + 60g/l succarose + 0,5 mg/lαNAA + 0,5 mg/l BAP, đặt trong phòng nuôi vô trùng với điều kiện tối hoàn toàn, độ ẩm 75 – 80%. Sau 8 tuần các vảy củ phát sinh củ in vitro có trọng lượng từ 0,13 – 0,16 gam.
3. Giai đoạn 3: Nhân nhanh củ in vitro
Sau khi đã có củ in vitro có thể nhân nhanh củ từ củ hoặc từ vảy củ in vitro trên môi trường MS + 90g/l succarose + 0,5 mg/lαNAA + 0,5 mg/l BAP và nuôi cấy theo kiểu môi trường đặc trong điều kiện tối hoàn toàn.
4. Giai đoạn 4: Nuôi lớn củ
Củ in vitro trước khi đưa ra ươm sẽ được nuôi lớn trên môi trường MS + 120 gam saccarose trong điều kiện tối hoàn toàn với thời gian 8 – 10 tuần, khi củ có trọng lượng > 1gam thì bắt đầu đưa ra ươm.
5. Giai đoạn 5: ươm củ in vitro
Củ in vitro đạt trọng lượng củ > 1g sẽ được đưa ra ươm trên khay giá thể xơ dừa nghiền nhỏ, được phun ẩm hàng ngày.

SCIENCE NEWS

Video-clip library

Invest in modern flower growing technology Invest in modern flower growing technology

Invest in modern flower growing technology

Differentiate orange, crispy crispy, melon Vietnam and China Differentiate orange, crispy crispy, melon Vietnam and China

Differentiate orange, crispy crispy, melon Vietnam and China

Applying Korean science and technology in agricultural production in Vietnam Applying Korean science and technology in agricultural production in Vietnam

Applying Korean science and technology in agricultural production in Vietnam

Fruit and vegetable research institute
Address: Trau Quy-Gia Lam-Ha Noi
Tel: 84 - 024.38276254 - Fax: 84 - 024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top