Đánh giá bước đầu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Bằng An, Nguyễn Văn Nghiêm, Hoàng Việt Anh, Lê Như Thịnh, Nguyễn Hoàng Yến

Năm: 
Mã: FV-KT-1210-01-HBA


Tóm tắt: Để góp phần phát triển chuối tiêu phục vụ xuất khẩu, đã tiến hành điều tra ở miền Nam và miền Bắc, bao gồm các tỉnh, thành: Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Nai, Hưng Yên, Phú Thọ, Hải Phòng với 1.000 mẫu cho các đối tượng sản xuất, chế biến và tiêu thụ chuối nhằm đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp kinh tế thị trường phát triển chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy: Hiện tại, chuối là một trong những cây ăn quả có diện tích lớn nhất (>100.000 ha) trong các cây ăn quả ở Việt Nam, trong đó chuối tiêu chiếm khoảng 20% ở các tỉnh miền Nam và khoảng 50% các loại chuối ở các tỉnh miền Bắc. Ngoài tiêu dùng nội địa, hàng năm Việt Nam đã xuất khẩu chuối với giá trị kim ngạch hàng triệu đô la Mỹ.  Mặc dù vậy, cây chuối vẫn không được coi là cây ăn quả chủ lực của các địa phương và không có trong kế...

Read more: Đánh giá bước đầu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kinh tế thị trường phát triển sản xuất...

Nhu cầu quả tươi trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu trường hợp với sản phẩm nhãn muộn Hà Nội và bưởi Thanh Trà Huế

Tác giả: Nguyễn Thị Tân Lộc, Lê Như Thịnh, Đặng Đình Đạm

Năm: 2009
Mã: FV-KT-1210-02-NTL


Tóm tắt: Nhu cầu về quả tươi trên thị trường Hà Nội ngày càng tăng. Người tiêu dùng mong muốn lựa chọn được sản phẩm quả tươi,...

Read more: Nhu cầu quả tươi trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu trường hợp với sản phẩm nhãn muộn Hà Nội và bưởi...

Đưa trái cây của Việt Nam vào thị trường thế giới

With several advantages of tropical climate, Vietnam has various kinds of fruits with good quality to serve domestic markets and export. Các vùng có thế mạnh trồng trái cây xuất khẩu chủ yếu tập trung tại khu vực phía Nam....

Read more: Đưa trái cây của Việt Nam vào thị trường thế giới

SCIENCE NEWS

Video-clip library

Invest in modern flower growing technology Invest in modern flower growing technology

Invest in modern flower growing technology

Differentiate orange, crispy crispy, melon Vietnam and China Differentiate orange, crispy crispy, melon Vietnam and China

Differentiate orange, crispy crispy, melon Vietnam and China

Applying Korean science and technology in agricultural production in Vietnam Applying Korean science and technology in agricultural production in Vietnam

Applying Korean science and technology in agricultural production in Vietnam

Fruit and vegetable research institute
Address: Trau Quy-Gia Lam-Ha Noi
Tel: 84 - 024.38276254 - Fax: 84 - 024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top