Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu phát triển một số giống bưởi mới tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên”

Ngày 01/02/2024 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước:“Nghiên cứu phát triển một số giống bưởi mới tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” do Viện Nghiên cứu Rau quả chủ trì và thực hiện.

030524 nghiem thu buoi 1

Hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả nhiệm vụ gồm 9 thành viên, được thành lập theo Quyết định số 37/QĐ - SKHCN ngày 25/1/2024, do Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hưng Yên là Chủ tịch. Dự hội nghị còn có đại diện các sở, ngành liên quan và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, đại diện hộ dân tham gia đề tài và cơ quan truyền thông trong tỉnh.

030524 nghiem thu buoi 2

TS. Vũ Việt Hưng - Chủ nhiệm nhiệm vụ Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Báo cáo tại Hội nghị nghiệm thu, TS. Vũ Việt Hưng - Chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. Theo đó, đề tài được thực hiện từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2023, tập trung thực hiện các nội dung: Xây dựng 3 ha mô hình thử nghiệm các các giống bưởi Phúc Trạch, bưởi Đường lá nhăn, các dòng bưởi lai TH.11 và TH.12 tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Từ kết quả đạt được, đề tài đã có những đóng góp có ý nghĩa cho khoa học và thực tiễn như sau:

- Đánh giá được tính thích ứng của các dòng/giống bưởi thử nghiệm tại Hưng Yên. Theo đó, các giống bưởi khảo nghiệm sinh trưởng tốt, thời gian ra hoa, tiềm năng suất và chất lượng tương đương với vùng nguyên sản. Các dòng bưởi lai có khả năng sinh trưởng vượt trội so với đối chứng (bưởi Diễn), đặc biệt là dòng TH.12.

- Từ kết quả đánh giá tính thích ứng đã đề xuất được bộ giống bưởi rải vụ tại Hưng Yên là: nhóm giống chín sớm (cuối tháng 8, đầu tháng 9) là bưởi Phúc Trạch và TH.11; nhóm giống chín trung bình (cuối tháng 10, đầu tháng 11) là bưởi Đường lá nhăn và TH.12; nhóm giống chín muộn (cuối tháng 12, đầu tháng 1) là bưởi Diễn. Việc bố trí bộ giống rải vụ thu hoạch rất có ý nghĩa với người sản xuất vì tránh được được áp lực thị trường khi thu hoạch tập trung;

- Đánh giá được ảnh hưởng của một số công thức bón phân, cắt tỉa đến sinh trưởng phát triển của các dòng bưởi lai mới. Từ đó, góp phần hoàn thiện được quy trình trồng bưởi tại Hưng Yên;

- Xây dựng thành công mô hình xen canh: Cúc chi - Bưởi mặc dù hoạt động này không được xây dựng trong Thuyết minh.

Mô hình xen Cúc chi đạt lãi thuần trên 70 triệu/ha, giúp người dân giảm áp lực vốn đầu tư cho cây bưởi bằng cách lấy ngắn nuôi dài.

- Nâng cao nhận thức cho hơn 30 người dân ở trong và ngoài mô hình thông qua việc tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng bưởi mới.

030524 nghiem thu buoi 3.jpg

Sở KH Công nghệ Hưng Yên kiểm tra, đánh giá việc triển khai đề tài tại thực địa

030524 nghiem thu buoi 4.jpg.png

Mô hình xen canh Cúc chi - Bưởi của đề tài

030524 nghiem thu buoi 5.jpg.png

030524 nghiem thu buoi 6

   Các thành viên Hội đồng và đại biểu phát biểu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Hội nghị đã nghe các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu và các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến, tất cả đều cho rằng: Số liệu báo cáo đáng tin cậy, các mô hình và giải pháp kỹ thuật mà nhóm nghiên cứu đề ra có tính sáng tạo và khả thi để thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển các giống bưởi mới tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nhằm bổ sung nguồn giống bưởi mới có năng suất, chất lượng tốt và rải vụ cho sản xuất cây ăn quả của Hưng Yên. Đặc biệt đã hoàn thiện được quy trình kỹ thuật canh tác các giống bưởi phù hợp với Hưng Yên làm tài liệu để người dân trồng bưởi áp dụng tại Văn Lâm nói riêng và toàn tỉnh Hưng Yên nói chung.

Các thành viên hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xây dựng phương án, kế hoạch ứng dụng và theo dõi các mô hình ở các năm tiếp theo (bởi các giống bưởi là cây lâu năm cần có thời gian theo dõi tính ổn định, năng suất, chất lượng của các giống bưởi này) làm cơ sở khoa học để khuyến cáo người dân phát triển cây ăn quả nói chung và phát triển các giống bưởi chất lượng cao nói riêng tại Hưng Yên.

Phát biểu kết luận, Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài. Đồng thời đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, Ban chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu rau quả đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh và hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Viện Nghiên cứu Rau quả.

030524 nghiem thu buoi 7

Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận Hội nghị

Kết quả đánh giá nghiệm thu với 9/9 thành viên đánh giá Đạt; Nhiệm vụ xếp loại Đạt./.

                                                                                                                                                                                               

Vũ Việt Hưng, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Ngô Liêm

Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả

                                               

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top