1. Trang chủfruitSản phẩm KHCNfruitRau và Cây gia vịfruitGiống rau và cây gia vị mới được công nhận
CÁC GIỐNG RAU ĐƯỢC CÔNG NHẬN TIÊU BIỂU

TT

Tên giống

Mức độ công nhận

Năm công nhận

Chi tiết

1

Cải xanh CX 1

Sản xuất thử

1999

Chi tiết

2

Đậu bắp ĐB 1

Sản xuất thử

1999

Chi tiết

3

Ớt cay PVR 9

Sản xuất thử

1999

Chi tiết

4

Cà chua CHX 1

Sản xuất thử

2002

Chi tiết

5

Đậu Hà Lan Đài Trung 12

Giống TBKT

2004

Chi tiết

6

Đậu côve leo TL 1

Giống TBKT

2004

Chi tiết

7

Cà chua VR 2

Giống TBKT

2004

Chi tiết

8

Cà chua chế biến PT 18

Giống quốc gia

2004

Chi tiết

9

Dưa chuột Phú Thịnh phục tráng

Giống phục tráng

2004

Chi tiết

10

Cà chua XH 5

Giống quốc gia

2006

Chi tiết

11

Cà chua lai số 9

Sản xuất thử

2006

Chi tiết

12

Cà chua lai FM 20

Sản xuất thử

2006

Chi tiết

13

Ớt cay lai HB 14

Sản xuất thử

2006

Chi tiết

14

Dưa chuột lai CV 11

Sản xuất thử

2006

Chi tiết

15

Ớt lai HB 9

Giống quốc gia

2007

Chi tiết

16

Dưa chuột lai CV 5

Giống quốc gia

2007

Chi tiết

17

Dưa chuột lai CV 29

Sản xuất thử

2010

Chi tiết

18

Dưa chuột lai CV 209

Sản xuất thử

2010

Chi tiết

19

Mướp đắng lai MĐ 1

Sản xuất thử

2011

Chi tiết

20

Dưa hấu lai ruột vàng RV 1

Sản xuất thử

2011

Chi tiết

21

Đậu tương rau AGS 346

Giống quốc gia

2011

Chi tiết

22

Cà chua lai FM 29

Giống quốc gia

2011

Chi tiết

23

Cà chua lai CARD 025

Sản xuất thử

2011

Chi tiết

24

Đậu tương rau AGS 398

Sản xuất thử

2011

Chi tiết