1. Trang chủfruitSản phẩm KHCNfruitCây ăn quảfruitGiống cây ăn quả mới được công nhận
CÁC GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TIÊU BIỂU             TT


Tên giống


Mức công nhận


Năm công nhận


Xem
chi tiết

1

    Xoài VRQ XX-1

Sản xuất thử

2006

Chi tiết

2

Vải chín sớm Bình Khê

Chính thức

2006

Chi tiết

3

Chuối Tiêu Hồng

Sản xuất thử

2011

Chi tiết

4

Vải chín sớm Yên Hưng

Chính thức

2011

Chi tiết

Vải chín sớm Yên Phú

Chính thức

2011

Chi tiết

6  

Nhãn  chín muộn PH-M99-1.1

Chính thức

2011

Chi tiết

7

Nhãn chín muộn PH-M99-2.1

Chính thức

2011

Chi tiết

8

Nhãn chín muộn HTM-1

Chính thức

2011

Chi tiết

9

Nhãn chín muộn HTM-2

Sản xuất thử

2011

Chi tiết

10

Dứa MD2

Sản xuất thử

2011

Chi tiết