1. Trang chủfruitLịch công tác

               LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ

                                              (Từ ngày 5 - 9 tháng 6 năm 2017)

 

Thứ/ ngày

VT. Nguyễn Quốc Hùng

PVT. Nguyễn Văn Dũng

PVT. Đặng Văn Đông

 PVT. Hoàng T.Lệ Hằng

Thứ hai

5/6

Sáng: Hội ý Lãnh đạo

Chiều: Dự họp kết luận Duyệt quyết toán kinh phí năm 2016 tại Viện

Sáng: Hội ý Lãnh đạo/Tiếp Lãnh đạo Cty NC & chuyển giao công nghệ Âu Mỹ

Chiều: Đi công tác Quảng Ninh

Sáng: Hội ý Lãnh đạo

Chiều: Đi công tác Hà Nam

Sáng: Hội ý Lãnh đạo

Chiều: Làm việc tại Viện

Thứ ba

6/6

Sáng: Họp tại Bộ Khoa học & Công nghệ

Chiều: Đi công tác Lào Cai

Sáng: Đi công tác Bắc Giang

Chiều: Làm việc tại Viện

Sáng: Kiểm tra thí nghiệm đồng ruộng BM.Rau

Chiều: Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Thứ tư

7/6

Công tác tại Lào Cai

Đi công tác Đài Loan (từ ngày 7 đến 22/6/2017)

Đi công tác nước ngoài (từ ngày 7 đến 17/6/2017)

Sáng: Làm việc tại Viện

Chiều: Họp tại ĐH Bách Khoa Hà Nội

 

Thứ năm

8/6

Sáng: Họp giao ban Viện T6

Chiều: Họp tại Bộ Nông nghiệp & PTNT

Công tác tại Đài Loan

Công tác tại nước ngoài

Sáng: Họp giao ban Viện T6

Chiều: Làm việc tại Viện

Thứ sáu

9/6

 

Sáng: Làm việc tại Viện

Chiều: Làm việc với đoàn công tác của huyện Đầm Hà - Quảng Ninh

Công tác tại Đài Loan

Công tác tại nước ngoài

Sáng: Làm việc tại Viện

Chiều: Dạy học tại Thanh Hóa