1. Trang chủfruitHợp tác quốc tếfruitDự án hợp tác quốc tế

Dự án: Điều tra thu thập, mô tả hình thái các giống xoài - Mangifera inđica L. trồng phổ biến ở Việt nam


Tên dự án: 
Điều tra thu thập, mô tả hình thái các giống xoài - Mangifera inđica L. trồng phổ biến ở Việt nam
Nhà tài trợ: Cơ quan phụ trách các công việc của Hoàng gia
Thời gian thực hiện: 2009-2011
Giám đốc Ban quản lý Dự án: TS. Bùi Quang Đãng

Kết quả nghiên cứu nổi bật đạt được: 

  • Điều tra thu thập các giống xoài ở Việt nam, mô tả đặc điểm hình thái của 30 giống, thiết lập vườn tập đoàn các giống xoài tai Viện để làm thực liệu cho công tác nghiên cứu tiếp.