1. Trang chủfruitDanh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại và địa chỉ email của cán bộ chủ chốt

STT

Họ tên

Vị trí

Đơn vị

Điện thoại

E-mail

I

Lãnh đạo Viện

 

 

 

 

1

TS. Nguyễn Quốc Hùng

Viện trưởng

Viện NCRQ

(84) 4.38765572

hungnqrifav@hn.vnn.vn

2

TS. Ngô Hồng Bình

Phó Viện trưởng

Viện NCRQ

(84) 4.38768623

ngobinhvrq@hn.vnn.vn

4

TS. Nguyễn Văn Dũng

Phó Viện trưởng

Viện NCRQ

(84) 4.38276316

dungnv.1967@yahoo.com

5

TS. Đặng Văn Đông

Phó Viện trưởng

Viện NCRQ

(84) 4.38760340

donghoacaycanh@yahoo.com

II

Các phòng chức năng

 

 

 

 

1

ThS. Nguyễn Tuấn Minh

Trưởng phòng

Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế

(84) 4.38276275

ngtuanminh@yahoo.com

2

ThS. Lê Thị Hà

Phó Trưởng phòng

Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế

(84) 4.38768644

leharifav2001@yahoo.com

3

ThS. Nguyễn Văn Tỉnh

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức Hành chính

(84) 4.38760007

tinhhoacaycanh@gmail.com   

4

KS. Đoàn Thị Phi Yến

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức Hành chính

(84) 4.38276254

Yenhieuminh@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Thị Phượng

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức Hành chính

(84) 4.38276254

phuongvrq@yahoo.com.vn

6

ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung

Trưởng phòng

Phòng Tài chính Kế toán

(84) 4.38767842

nhungvncrq@gmail.com 

7

CN. Nguyễn Thị Chăm Hoa

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài chính Kế toán

(84) 4.38767842

nguyenthichamhoa@gmail.com

III

Bộ môn nghiên cứu

 

 

 

 

1

TS. Ngô Thị Hạnh

Phụ trách bộ môn

BM Rau và Cây gia vị

(84) 4.38276314

hanhvrqvn@yahoo.com

2

TS. Dương Kim Thoa

Phó Trưởng phòng

BM Rau và Cây gia vị

(84) 4.38768644

kimthoavrq@gmail.com

3

TS. Vũ Việt Hưng

Trưởng bộ môn

BM Cây ăn quả

(84) 4.38760478

 

hungdungvrq@gmail.com

4

TS. Đào Quang Nghị

Phó bộ môn

BM Cây ăn quả

(84) 4.38765626

nghirifav@yahoo.com

5

TS. Trần Ngọc Hùng

Trưởng Bộ môn

BM Công nghệ Sinh học

(84) 4.36762124

hungthuyvrq@yahoo.com

6

TS. Đặng Thị Vân

Phó  Trưởng Bộ môn

BM Công nghệ Sinh học

(84) 4.38766124

Vandang2001@yahoo.com

7

TS. Nguyễn Quốc Hiếu

Trưởng Bộ môn

BM Kiểm nghiệm Chất lượng rau quả

(84) 4. 38766062

quochieuna@gmail.com

8

ThS. Vũ Thị Hiển

Phó  Trưởng Bộ môn

BM Kiểm nghiệm Chất lượng rau quả

(84) 4.36762209

hienvt2006@yahoo.com

9

TS. Hoàng Thị Lệ Hằng

Trưởng Bộ môn

BM Bảo quản Chế biến

(84) 4.38765627

hoangthilehang@yahoo.com

10

ThS. Nguyễn Đức Hạnh

Phó  Trưởng Bộ môn

BM Bảo quản Chế biến

(84) 4.38765627

hanhbqcb@yahoo.com.vn

11

ThS. Nguyễn Thị Tân Lộc

Trưởng Bộ môn

BM Kinh tế Thị trường

(84) 4.38767997

nguyen.thi.tan.loc@gmail.com

IV

Các đơn vị thành viên

 

 

 

 

1

TS. Đặng Văn Đông

Phó Viện trưởng kiêm Giám đốc TT

TT Nghiên cứu Hoa Cây Cảnh

(84) 4.38765625

donghoacaycanh@yahoo.com

2

ThS. Bùi Thị Hồng

Phó Giám đốc

TT Nghiên cứu Hoa Cây Cảnh

(84) 4.38765625

hongbt@yahoo.com

3

Nguyễn Văn Tiến

Phó Giám đốc

TT Nghiên cứu Hoa Cây Cảnh

(84) 4.38765625

 

3

TS. Nguyễn Văn Nghiêm

Giám đốc

TTNC Thực nghiệm RHQ Gia Lâm

(84) 4.38276253

nghiemvrq@yahoo.com

4

KS. Nguyễn Doãn Riến

Phó Giám đốc

TTNC Thực nghiệm RHQ Gia Lâm

(84) 4.38767349

nguyendoanrien@yahoo.com

5

KS. Nguyễn Xuân Cường

Phó Giám đốc

TTNC Thực nghiệm RHQ Gia Lâm

(84) 4. 38767349

cuongnx1962@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Xuân Hồng

Giám đốc

TTNC & PT Cây có múi

(84) 4.33840143

hongnguyenxuan2000@yahoo.com

7

ThS. Phạm Ngọc Lin

Phó Giám đốc

TTNC & PT Cây có múi

(84) 4.33840143

xuanmaifrcenter@yahoo.com

8

TS. Nguyễn Khắc Anh

Giám đốc

Cty Tư vấn & Đầu tư phát triển RHQ

(84) 4.38768533

nguyenkhacanhtvdt@gmail.com