Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 70/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

In bài này

Thông tư số 63/2018/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 70/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 

Nội dung thông tư

 

Tin mới

Các tin khác