Thông tư quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

In bài này

Thông tư số: 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014, quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước.

Nội dung Thông tư

Phụ lục

Tin mới

Các tin khác