Hội nghị tổng kết Viện Nghiên cứu Rau quả năm 2013

Ngày 14/01/2014, Viện Nghiên cứu Rau quả tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014.

Tham dự Hội nghị có:

- PGS.TS. Trịnh Khắc Quang - Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, kiêm Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả

- ThS. Trương Thị Hồng Nga - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính và Xây dựng cơ bản, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

- TS. Ngô Hồng Bình, TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả.

- Cùng toàn thế các cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc. 

 

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Hùng đã thay mặt lãnh đạo Viện trình bày báo cáo tổng kết các hoạt động chung của Viện năm 2013 bao gồm: Công tác tổ chức, hành chính, công tác khoa học & hợp tác quốc tế, công tác tài chính kế toán, công tác xây dựng cơ bản và các công tác đoàn thế. Báo cáo nêu rõ trong thời gian qua, Viện Nghiên cứu Rau quả luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như Ban Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Trong năm 2013, Viện đã được giao nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ quan trọng và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chọn tạo giống, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về rau hoa quả, phối hợp đào tạo tập huấn, chuyển giao công nghệ cho nhiều địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh các thuận lợi và kết quả đã đạt được, Viện cũng gặp một số khó khăn như: cần được tăng cường hơn nữa trong đào tạo nguồn nhân lực (đặc biệt quan tâm đào tạo nước ngoài); có cơ chế đề xuất giảm bớt thủ tục về tài chính cho các nhà khoa học… từ đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và quản lý, phát huy các thế mạnh của Viện. 

 

Cũng trong Hội nghị, ThS. Trương Thị Hồng Nga - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính và Xây dựng cơ bản, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã công bố các Quyết định về Tổ chức cán bộ: Bổ nhiệm lại chức danh Phó Viện trưởng cho TS. Ngô Hồng Bình - Phó Viện trưởng; bổ nhiệm Phó Viện trưởng mới cho: TS. Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính và TS. Đặng Văn Đông - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Dũng đã công bố kết quả thi đua, khen thưởng năm 2012 và 2013, trong đó:

- TS. Ngô Hồng Bình được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3,

- TS. Đỗ Đình Ca, TS. Đặng Văn Đông được Thủ tường Chính phủ tặng bằng khen,

- TS. Hoàng Thị Lệ Hằng được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ,

- PGS.TS. Trịnh Khắc Quang, TS. Nguyễn Văn Dũng, TS. Trần Ngọc Hùng, TS. Đào Quang Nghị, ThS. Ngô Xuân Phong, CV. Đỗ Thị Ngát được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen. 

 

Phòng Khoa học và HTQT
Viện Nghiên cứu Rau quả

 

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top