Chương trình học bổng tiến sỹ trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn cầu về phát thải khí nhà kính của ngành nông nghiệp (NZ-GRADS)

In bài này

Chương trình NZ-GRADS cung cấp 6 suất học bổng học tại các trường đại học Newzealand cho các nhà khoa học thuộc các quốc gia đang phát triển.

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập:
 
https://globalresearchalliance.org/library/nz-grads/ 
 
https://www.beehive.govt.nz/release/new-scholarship-programme-highlights-nz-global-leaders-agricultural-climate-change

Tin mới

Các tin khác