Quyết định phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019

In bài này

Quyết định số: 2535/QĐ-BNN-KHCN, ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

- Nội dung quyết định

Tin mới

Các tin khác