Nhãn chín muộn HTM-2

Nhãn chín muộn HTM-2

- Xuất xứ giống : Xã Song Phương - huyện Hoài Đức -   Hà Nội


- Đặc điểm sinh trưởng, phát triển

* Hình thái nổi bật: Lá mầu xanh nhạt, ít bóng, phiến lá rộng, mỏng. Quả tròn có mầu vàng sáng, cùi dầy, hơi dai và có mầu trắng đục, vỏ dày. Trung bình 75 quả/kg, tỷ lệ phần ăn được 68,0%, thời gian thu hoạch kéo dài từ 25/8 đến 15/9.

* Sinh trưởng: Khỏe

* Năng suất: Năng suất quả của cây 4 năm tuổi 8 - 10 kg/cây.

* Chất lượng: Tốt, độ Brix trung bình đạt 21%.

Vườn khảo nghiệm giống nhãn chín muộn HTM-2 tại Hoài Đức-Hà Nội (cây ghép cải tạo)

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top