Để được hỗ trợ, giải đáp xin vui lòng liên hệ Hotline: 0915089327 - Email: info@favri.org.vn

Sử dụng chế phẩm enzim pectinaza và gluco oxidaza trong quá trình chế biến nước thanh long nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thùy Linh

Năm:
Mã: FV-BQ-1210-01-NKT


Tóm tắt: Utilization of pectinaza and glucooxidaza enzymes for Thanh long fruit juice processing proved a high effect on quality and cost price of product. Treating the pulp of Thanh long fruit with Pectinex Ultra SP-L in 0,03% concentration for 120 minutes at 400C increased the productivity of fruit juice extraction by 16%-17%. Beside, using Gluzym Mono 10.000BG enzym in 0,003% concentration at 500C for 10 minutes restrained change the color of fruit juice during 6 months of storage.

 

Tin khoa học công nghệ

Top