Sử dụng chế phẩm enzim pectinaza và gluco oxidaza trong quá trình chế biến nước thanh long nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Thùy Linh

Năm:
Mã: FV-BQ-1210-01-NKT


Tóm tắt: Utilization of pectinaza and glucooxidaza enzymes for Thanh long fruit juice processing proved a high effect on quality and cost price of product. Treating the pulp of Thanh long fruit with Pectinex Ultra SP-L in 0,03% concentration for 120 minutes at 400C increased the productivity of fruit juice extraction by 16%-17%. Beside, using Gluzym Mono 10.000BG enzym in 0,003% concentration at 500C for 10 minutes restrained change the color of fruit juice during 6 months of storage.

 

Tin khoa học công nghệ

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top