Ảnh hưởng của 1-methylcyclopropene (1-mcp) đến quá trình chín của quả chuối

Tác giả: Chu Doãn Thành, Ingolf  Gruen, Lakdas Fernando

Năm:
Mã: FV-BQ-1210-03-CDT


Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là để xác định ảnh hưởng của 1-Methylcyclopropene (1-MCP) – một chất bảo quản mới được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty Room & Haas (thuộc Hãng AgroFresh, Hoa Kỳ) – đến quá trình chín sau thu hoạch của quả chuối tiêu. Để thực hiện nội dung này chúng tôi đã sử dụng nguyên liệu là chuối tiêu ở độ chín 3-4 (với hơn ½ diện tích vỏ quả đã chuyển sang màu vàng). Chuối được xử lý 1-MCP ở các nồng độ từ 150 đến 600 ppb với bước nhảy là 150 ppb (có nghĩa là 150, 300, 450 và 600 ppb) ở nhiệt độ 17-18oC trong thời gian 12 giờ trong phòng kín. Quả đối chứng là quả quả có cùng độ chín nhưng không xử lý 1-MCP. Chuối sau khi xử lý 1-MCP và chuối đối chứng được bảo quản trong phòng mát ở nhiệt độ 20-21oC. Việc lấy mẫu phân tích các thành phần hóa lý và sinh lý được tiến hành hàng ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy 1-MCP có ảnh hưởng rõ rệt đến việc làm chậm quá trình chín của quả chuối sau thu hoạch. Ngoài ra, 1-MCP cũng có tác dụng rõ rệt đến việc làm giảm hiện tượng nâu hóa vỏ quả chuối (hay còn gọi là hiện tượng “trứng cuốc”) và duy trì độ chắc của thịt quả tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển và tiêu thụ. Trong các công thức xử lý thì 1-MCP ở nồng độ từ 300-450 ppb là có triển vọng nhất. Ngoài ra, các chất thơm do chuối sinh ra và khuếch tán vào môi trường chung quanh cũng bước đầu được nghiên cứu và đánh giá.

 

Tin khoa học công nghệ

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top