Nghiên cứu ảnh hưởng của retain (aminoethoxyvinylglycine) đến khả năng bảo quản một số loại rau, hoa, quả

Tác giả: Nguyễn Tuấn Minh, Chu Doãn Thành, Hoàng Thị Lệ Hằng, Đào Công Khanh

Năm:2007-2008
Mã: FV-BQ-1210-04-NTM

Tóm tắt: Retain là chất điều hòa sinh trưởng bước đầu đã có hiệu quả đối với chuối, cà chua, hoa cúc tại thời điểm trước hoặc sau thu hoạch, một số chỉ tiêu sinh lý và tỷ lệ hư hỏng trong bảo quản được đánh giá và so sánh. Chuối tiêu sau khi thu hái được nhúng dung dịch Retain ở nồng độ 830 ppm thời gian 2 phút. Cà chua được xử lý trước khi thu hoạch 16 ngày, hoa cúc được xử lý trước thời điểm thu hoạch 1 giờ và các mẫu đối chứng không xử lý. Kết quả cho thấy xử lý ReTain đã có tác dụng ức chế hàm lượng etylen nội sinh trong quá trình bảo quản và cải thiện độ chắc của quả.  Ngoài ra, xử lý Retain làm giảm tỷ lệ hư hỏng của chuối sau 4 tuần bảo quản xuống đến 0,2% so với  4,7% ở mẫu đối chứng; tỷ lệ hư hỏng của cà chua sau 5 tuần bảo quản ở mẫu xử lý thấp hơn 4 lần so với đối chứng; đối với hoa cúc, tỷ lệ lá vàng ở mẫu xử lý là 3,9%, thấp hơn 4 lần  so với đối chứng sau 4 tuần bảo quản. Xử lý Retain kéo dài thời gian bảo quản chuối, cà chua và tăng độ tươi của hoa cúc.

 

 

Tin khoa học công nghệ

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top