In bài này

Danh sách quy trình công nghệ sau thu hoạch

 
 STT  Tiến bộ kỹ thuật  Mức công nhận  Năm công nhận Chi tiết
 1  Quy trình Công nghệ chế biến một số mặt hàng rau quả (purê mận, dứa, xoài) phục vụ   Sản xuất thử nghiệm 2003 chi tiết