Bộ môn Cây ăn quả

1. Nhân sự / Nguồn lực:

+ Trưởng bộ môn: TS Vũ Việt Hưng
+ Phó trưởng bộ môn: TS. Đào Quang Nghị

+ Tổng số cán bộ là 20 người, trong đó 4 TS, 9 ThS, 4 ĐH và 3 kỹ thuật viên.

2. Chức năng của bộ môn:

Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất cây ăn quả ở các tỉnh phía Bắc

3. Nhiệm vụ của bộ môn:

- Nghiên cứu chọn tạo giống mới và công nghệ nhân giống cây ăn quả.

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất cây ăn quả đạt hiệu quả cao, bền vững.

- Quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án phát triển sản xuất cây ăn quả.

- Thu thập, bảo tồn, đánh giá và khai thác sử dụng nguồn gen cây ăn quả.

- Chuyển giao TBKT mới về cây ăn quả vào sản xuất.

4. Kết quả:

- Thu thập, xây dựng các vườn tập đoàn các giống vải (40 mẫu), nhãn (50 mẫu), bưởi (40 mẫu), chuối (120 mẫu), xoài (78 mẫu), dứa (37 mẫu), đu đủ (61 mẫu), thanh long (20 mẫu) …

- Tuyển chọn giống mới các cây vải (4 giống), nhãn (5 giống), chuối (2 giống), dứa (4 giống), xoài (5 giống), thanh long (1 giống)….

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nhân giống, ghép cải tạo và thâm canh các loại cây ăn quả chủ lực ở phía Bắc.

- Xây dựng mô hình sản xuất theo VietGAP các cây vải, nhãn, chuối…

5.Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 04.38760478

Số fax: 04.38276148

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Rau quả, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top