Bộ môn Công nghệ sinh học

1. Nhân sự / Nguồn lực: 

Trưởng bộ môn: TS. Trần Ngọc Hùng

Tổng số cán bộ là 13 trong đó 2 tiến sỹ, 6 thạc sỹ và các kỹ sư

2.Chức năng: 
Bộ môn Công nghệ sinh học có chức năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn, tạo, nhân giống rau, quả, hoa và cây cảnh và sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp; Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống, nhân giống rau, quả, hoa và cây cảnh; Lưu giữ nguồn gen rau, quả, hoa và cây cảnh.

 3. Nhiệm vụ:
1. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống và làm sạch bệnh virus để phục tráng các giống rau, quả, hoa và cây cảnh.
2. Ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác chọn tạo các giống rau, quả, hoa và cây cảnh.
3.  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất các chế phẩm vi sinh vật; phân hữu cơ, vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp.
4. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học về rau, quả, hoa và cây cảnh cho các tổ chức và cá nhân.
5. Lưu giữ nguồn gen rau, quả, hoa và cây cảnh quý hiếm.
6. Tham gia các chương trình, dự án hợp tác Quốc tế thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học trên các đối tượng rau, quả, hoa và cây cảnh.
7. Tham gia đào tạo cho các cán bộ khoa học, kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật chuyên ngành công nghệ sinh học.

4. Kết quả: 

-Xây dựng và hoàn thiện công nghệ nuôi cấy mô tế bào phục vụ nhân giống chất lượng cao cho nhiều loại cây trồng.

-Làm chủ công nghệ sinh học (chỉ thị phân tử, chuyển gene...) trong chọn tạo giống rau quả.

-Chọn tạo được nhiều giống cà chua, ớt chống chịu bệnh.

 -Mỗi năm cung cấp hàng chục vạn cây chuối, hoa nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào cho sản xuất. 


5.Thông tin liên hệ: 

Điện thoại:04.36762124 

Fax: 04.3827618

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Rau quả, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top