Bộ môn kinh tế thị trường

1.Nhân sự / Nguồn lực: 

Trưởng Bộ môn: Ths. Nguyễn Thị Tân Lộc. 

Phó trưởng bộ môn: Ths. Lê Như Thịnh

Tổng số cán bộ: 04 Thạc sĩ  

2.Chức năng của bộ môn: 

- Nghiên cứu khoa học về kinh tế, thị trường và tiêu dùng nhằm phát triển các ngành hàng/chuỗi giá trị sản phẩm rau, quả và hoa, cây cảnh bền vững tại các vùng sinh thái. 

- Tư vấn, hợp tác và đào tạo với các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ các ngành hàng rau, quả và hoa, cây cảnh.

3.Nhiệm vụ của bộ môn: 

- Nghiên cứu kinh tế nông nghiệp, điều kiện, cơ chế để ứng dụng khoa học công nghệ , hình thức tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau, quả và hoa, cây cảnh. 

- Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tập huấn kiến thức về kinh tế, chính sách, thị trường, tiêu dùng và chất lượng các sản phẩm rau, quả và hoa, cây cảnh.

- Tham gia các hoạt động và tư vấn trong quy hoạch phát triển sản xuất và thị trường rau, quả và hoa, cây cảnh. 

- Tham gia các chương trình đào tạo nghề và phối hợp đào tạo cao đẳng, đại học.

- Là đầu mối kết nối giữa các tác nhân trong ngành hàng rau, quả và hoa, cây cảnh giúp thúc đẩy sản xuất trong nước và tiêu thụ phát triển hơn nữa nhằm gia tăng sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại nhập ngoại. 

4.Kết quả: 

Kết hợp với chuyên gia của Malica phổ biến phương pháp Thu thập hệ thống thông tin thị trường nông sản;  

Nghiên cứu kết nối thị trường giữa các tác nhân trong ngành hàng rau, quả giúp thúc đẩy sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ rau, quả trong nước, thiết lập kênh tiêu thụ sản phẩm rau, quả chất lượng.  

Tập huấn nâng cao năng lực FBS (Kinh doanh nông trại) và thực hành thị trường tốt cho người sản xuất rau, quả.  

Nghiên cứu về công cụ tiêu dùng thực phẩm; tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn, chế biến các sản phẩm rau, quả. 

Công bố một số kết quả nghiên cứu về xu hướng thị trường và siêu thị, định hướng cho người sản xuất tiếp cận và bán sản phẩm tới các siêu thị  


5.Thông tin liên hệ: 

Điện thoại: 04.38767997

Fax: 04.38276148

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Rau quả, Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top