Bộ môn Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

1. Cơ câu tổ chức

- Q. Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Quốc Hiếu

- Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Vũ Thị Hiển

- Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Đức Hạnh

2. Chức năng

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về: sinh lý, sinh hóa, xử lý cận và sau thu hoạch rau, hoa, quả.

Nghiên cứu, kiểm nghiệm và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực chất lượng, vệ sinh an toàn sản phẩm rau, hoa, quả.

3. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu sinh lý, sinh hóa cây trồng cho rau, hoa và cây ăn quả.

2 Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cận thu hoạch bảo quản tươi, chế biến các loại rau, hoa, quả.

3. Nghiên cứu ứng dụng các loại bao bì phục vụ cho thu hái, vận chuyển, bảo quản và đóng gói sản phẩm rau quả.

4. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và cải tiến các loại máy móc, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thu hái, vận chuyển, bảo quản, chế biến.

5. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực sinh lý, sinh hóa và bảo quản, chế biến rau, hoa, quả.

6. Sản xuất thử nghiệm và tiêu thụ sản phẩm rau, quả, hoa và các sản phẩm rau quả chế biến.

7. Nghiên cứu về chất lượng, vệ sinh an toàn sản phẩm rau, hoa, quả đảm bảo cho sức khoẻ con người.

8. Phân tích, kiểm nghiệm chất lượng về giống và vệ sinh an toàn sản phẩm rau, hoa, quả và các sản phẩm chế biến.

9. Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn sản phẩm rau, hoa, quả.

10. Tham gia đào tạo cho các cán bộ khoa học, kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật chuyên ngành và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chế biến, kiểm nghiệm chất lượng rau, hoa, quả.

4. Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: 84 24 3876 5627

Fax: 84 24 3827618

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Rau quả, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top