Để được hỗ trợ, giải đáp xin vui lòng liên hệ Hotline: 0915089327 - Email: info@favri.org.vn

LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ ĐƯƠNG NHIỆM

VIỆN TRƯỞNG
 
     
   
 

TS. Nguyễn Quốc Hùng

ĐT: 024.38765572

 
     
  CÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG  
     
 

TS. Hoàng Thị Lệ Hằng
ĐT: 024.38760340

TS. Nguyễn Văn Dũng
ĐT: 024.38276316

TS. Đặng Văn Đông
ĐT: 024.38768623

 

 

Top