Viện Nghiên cứu Rau quả phổ biến Nghị quyết TW 6

Nhằm quán triệt tinh thần của Đảng Cộng Sản và Nhà nước Việt Nam, Đảng Ủy Viện Nghiên cứu Rau quả tổ chức Hội nghị phổ biến Nghi quyết Trung ương 6 cho các Đảng viên, cán bộ và viên chức trong toàn Viện. Hội nghị được tổ chức vào hồi 14h, ngày 18/3/2013, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Rau quả. 

 

Giảng viên của Hội nghị là Đồng chí Ngô Bá Toại – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Ban Văn hóa tư tưởng Trung Ương, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung Ương – Hội Cựu Giáo chức Việt Nam.

 

Trong Hội nghị, đồng chí Ngô Bá Toại tóm tắt đánh giá tình hình kinh tế,xã hội của đất nước trong năm 2012 và tập trung chủ yếu vào nội dung phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp cũng như tổ chức thực hiện mục tiêu của Nghị quyết được phân tích cụ thể, rõ ràng.

Phòng KH-HTQT
Viện Nghiên cứu Rau quả

 

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top